<<
>>

Взаємини підлітка з дорослими

Вступ у життя дорослих підліток розуміє, насамперед, як нові права у відносинах з дорослим. Внаслідок цього у підлітка загострюється почуття власної гідності, прагнення до рівноправних стосунків без обмежень самостійності. Підліток добивається, щоб дорослий визнав його і поважав.

Характер спілкування з дорослими істотно впливає на особливості самооцінки підлітків. Так, лише у 8,3% підлітків, які могли довірливо спілкуватися з батьками, відзначається неадекватна самооцінка (так чи інакше вони недооцінюють себе).

При домінуванні ж регламентованого спілкування неадекватна самооцінка мала місце у

87,9 % випадків. Стійка самооцінка формується у 79,1 % підлітків, якщо у них є можливості для довірливого спілкування, і лише у 25 % при регламентованому спілкуванні (Г. С. Абрамова).

Перехід до нового типу взаємин складний, як для підлітка, так і для дорослого. Його гальмують такі моменти:

• підліток, як і раніше, залишається учнем;

• цілковита його матеріальна залежність;

• звичка дорослих контролювати поведінку дитини і страх перед самостійністю підлітка;

• прояви у підлітка дитячих рис, відсутність справжньої самостійності.

Незважаючи на перелічені труднощі, саме дорослий повинен стати ініціатором змін у відносинах з підлітком. При відсутності таких змін дитина або залишиться непідготовленою до дорослого життя і страждатиме у майбутньому інфантилізмом, або виникатимуть бурх- ливі міжособистісні конфлікти дорослих і підлітка.

Отже, основною причиною міжособистісних конфліктів за участю підлітка є суперечність між ставленням дорослого до підлітка як до дитини і уявленням підлітка про міру власної дорослості. Протест дитини виникає у формі неслухняності, грубості, впертості, агресивності. Ці ж прояви були присутні й у попередніх вікових кризах. Проте у підлітковому віці вони мають особливо яскравий, глибокий характер, оскільки можливості підлітка в діяльності й поведінці розширюються. При неадекватному реагуванні дорослих на конфлікт з підлітком він стає відчуженим, безконтрольним, некерованим, відмовляється від спілкування.

Подолання конфлікту лежить через знаходження тієї міри самостійності підлітка, яка відповідала б його можливостям, суспільним вимогам до нього і дозволяла б дорослому впливати на нього. Рекомендується організація змістовної співпраці дорослого і підлітка з властивими для неї взаєморозумінням, взаємоповагою, взаємодопомогою.

<< | >>
Источник: Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія. 2012

Еще по теме Взаємини підлітка з дорослими:

  1. Взаємини підлітка з ровесниками
  2. Взаємини підлітка з оточуючими
  3. Самосвідомість – новоутворення особистості підлітка
  4. Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником
  5. Психосоціальний розвиток дорослих
  6. Особливості взаємовідносин і спілкування підлітків з дорослими і однолітками
  7. Роль експресивних засобів у спілкуванні дитини й дорослого
  8. Розвиток пізнавальних процесів підлітка
  9. Система спілкування і взаємин у старшокласників
  10. Особистісне зростання підлітка