<<
>>

Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток дошкільника

Внесок спілкування і спільної діяльності з ровесником у розвиток дошкільника найбільш помітний у п’ятьох сферах особистості: етичній, пізнавальній, самосвідомості, творчих здібностей, здатності до співпраці. Розглянемо вплив спілкування і спільної діяльності з ровесником на кожну з цих сфер.

1) В етичному розвитку відбувається формування моральних уявлень, гуманного ставлення до інших, позитивної емоційної спрямованості на оточуючих, навичок співпраці й взаємодії з партнером, взаєморозуміння, співпереживання (В.

К. Котирло, Ю. О. Приходько).

2) Розвиток пізнавальної діяльності полягає:

а) у засвоєнні здатності до виділення різноманітних поглядів на певне явище чи об’єкт та узгодження цих поглядів між собою;

б) оволодінні логічними операціями заперечення, доведення, аргументації, переконування.

3) У розвитку самосвідомості спілкування і спільна діяльність з ровесником становить неодмінну умову виникнення чимдалі адекватніших оцінок одноліток, а згодом і самооцінки, її когнітивного, емоційного та вольового компонентів.

4) Розвиток творчості, самостійності, ініціативності відбувається за рахунок того, що діти самостійно налагоджують контакти між собою, визначають їх мету, організовують сюжетно-рольову гру, визначають сюжет та розподіляють ролі, підбирають замінники. Висувають власні ініціативи і приймають ініціативи інших. За відсутності заборон з боку дорослого діти мають можливість діяти на свій розсуд.

5) Навички спілкування і спільної діяльності полягають у розвитку навичок соціальної перцепції, узгодження дітьми своїх думок і дій, розробки спільного плану, насамперед, у грі; здатності висловлювати співчуття, надавати взаємопідтримку, робити взаємооцінки; розподіляти іграшки.

ВИСНОВКИ про особливості спілкування дошкільника з ровесником:

– спілкування з дорослим виступає вирішальним, але недостатнім фактором повноцінного, гармонійного розвитку особистості дошкільника;

– спілкування з однолітками є необхідною умовою формування готовності до навчання у школі;

– взаємовідносини дитини з ровесниками значно відрізняються за своїми функціями, змістом, енергетикою від спілкування дитини з дорослими;

– внесок спілкування і спільної діяльності з ровесником у розвиток дошкільника найбільш помітний в етичній, пізнавальній сферах особистості, у розвитку самосвідомості, творчих здібностей, здатності до співпраці.

<< | >>
Источник: Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія. 2012

Еще по теме Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток дошкільника:

 1. Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку
 2. Спілкування як найважливіший фактор психічного розвитку дошкільника
 3. СПІЛКУВАННЯ І СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА З РОВЕСНИКАМИ
 4. Вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток дитини
 5. Розвиток спілкування і спільної діяльності з ровесниками у дошкільному віці
 6. РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДОШКІЛЬНИКА
 7. Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником
 8. Вплив наркотиків на фізичне та психічне здоров'я, репродуктивну функцію людини
 9. Розвиток самооцінки у дошкільника
 10. Розвиток зв’язного мовлення дошкільника
 11. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА
 12. Розвиток співпраці дошкільника з однолітками
 13. Загальне поняття про психічний розвиток
 14. Психічний розвиток новонародженої дитини
 15. Розвиток психічних функцій
 16. Розвиток самосвідомості старшого дошкільника
 17. Розвиток міркувань дошкільника