<<
>>

Порівняння етичних кодексів психолога різних країн та асоціацій

Проаналізувавши етичні кодекси різних країн та асоціацій, можна виділити такі позиції:

1) Моральні якості самого психолога. В етичних кодексах згадуються моральні якості психологів, але їх перелік невеликий і варіюється в залежності від країни. Наприклад, часто зустрічаються такі критерії, як добросовісність, відповідальність, терплячість, чесність, співнереживання і співчуття. При цьому акцент на значимості моральних якостей професіонала робиться тільки в кодексі скандинавських психологів.

Наприклад, багато професійних завдань психологів немовливо регулювати нормальними правилами.

Відповідно, життєво важливе значення має індивідуальна етична свідомість психолога, його почуття відповідальності та професійної компетентності. Таким чином, можна припустити, що в кодексах більшою мірою відображені аспекти професійної діяльності, а не особисті якості професіонала.

2) Характеристика моральних відносин психолога і клієнта. Дана сфера представлена в кодексах більш визначено. При згадуванні про стосунки з клієнтом у всіх кодексах зроблено акцент на дотримання прав і свобод особистості, відкритості та поваги. Це повністю відповідає принципам гуманізму й альтруїзму в людських взаємостосунках.

3) Опис професійно важливих якостей. У різних кодексах опис професійно важливих якостей робиться по-різному. Виділяється або наявність необхідних знань, умінь і навичок, або наявність важливих для роботи особистісних якостей (наприклад, товариськості, терплячості і т.д.). В іспанському та німецькому кодексах зроблено акцент на знання, уміння і навички, а в американському та російському – на особистісні характеристики та здібності.

Таким чином, можна припустити, що в кодексах відображені особливості психологічної практики кожної конкретної країни чи організації, яка брала участь у створенні етичного кодексу. Моральні якості професіонала як окрема категорія не виділяються. В основному, моральні вимоги переломлюються через відносини з клієнтом і зовсім не зобов’язують психолога бути таким самим у повсякденному житті.

<< | >>
Источник: Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога. 2007

Еще по теме Порівняння етичних кодексів психолога різних країн та асоціацій:

 1. Історія становлення етичних кодексів психолога у світі та в Україні
 2. МОДУЛЬ 2 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
 3. Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007
 4. МОДУЛЬ 2. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
 5. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА
 6. МОДУЛЬ 2. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
 7. Характеристика розділів етичного кодексу психолога
 8. Головний етичний орієнтир психолога
 9. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА»
 10. Етичний кодекс психолога, 2011
 11. Етичний кодекс психолога-діагноста
 12. НЕ 2.3. Етичний кодекс психолога
 13. НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога»
 14. Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником
 15. Психологічні війни та операції як складові психологічного забезпечення в сучасних зарубіжних країнах
 16. Органи психологічного забезпечення в арміях сучасних розвинених країн
 17. Хіміотерапевтичні засоби різних груп
 18. Особливості перебігу променевої патології у людини та різних видів сільськогосподарських тварин
 19. Індивідуальний підхід у вихованні дітей різних типів темпераменту
 20. Клінічні ознаки отруєння різних видів тварин