<<
>>

Основні етичні протиріччя

Протиріччя – те, що суперечить одне одному.

Етичні протиріччя є тим підґрунтям, на якому виникають більш конкретні етичні проблеми та зваби. До них відносяться протиріччя [6]:

1) між правом людини на самовизначення та її неготовністю до цього, що створює «чудову» основу для виправдання маніпуляції зі сторони психолога;

2) між інтересами суспільства та конкретної особистості (конкретних людей).

Іноді люблять говорити, що «інтереси особистості важливіші за інтереси суспільства», але чомусь у всі епохи, у різних народів герої і видатні особистості завжди ставили інтереси суспільства вище власних інтересів, за що нащадки їм і вдячні до цих пір… Крім того, часто багато людей забувають про те, що суспільство саме складається з багатьох особистостей. Хоча справжня особистість може виявитися і в самотності.

Проблема полягає в тому, як реально залучити особистість, яка розвивається (у тому числі і особистість майбутнього психолога), до суспільних інтересів. Ця проблема є серйозною і неоднозначною;

3) між світоглядом психолога та конкретної особистості – клієнта.

Наприклад, чи має право психолог позначати в роботі свою світоглядну позицію? Чого повинно бути більше у психологу, спеціаліста чи людини?

Чимало сучасних вітчизняних психологів і психотерапевтів (Б.С.Братусь, Ф.Є.Василюк та ін.), яким пощастило попрацювати у групі К.Роджерса у період його візиту до Москви у 1986р., зазначають, що великий майстер продемонстрував не стільки свій «метод» сам по собі, скільки право психолога «бути особистістю» під час роботи з клієнтом – і саме в цьому полягає суть методу К.Роджерса;

4) між високими та благородними прагненнями психолога і його обмеженістю в академічних методах, коли складні проблеми він часто змушений вирішувати на рівні «гарних розмов» (хоча в клінічному плані для когось – це також допомога).

5) між високими і благородними прагненнями психолога тапрагматизмом нашого часу, коли заради отримання «гонорарів» деякі психологи «згодні на все».

6) між свободою вибору, що зростає (концептуального підходу, методики та ін.) у роботі психолога та посиленням його залежності від конкретного «замовника-добродія», коли можна і не йди до «добродія», але «вже занадто заробити хочеться». Зазначимо, що раніше (за радянської влади) реальної свободи на роботі було менше, але менше було і внутрішньої залежності від керівництва.

Таким чином, це протиріччя між зовнішньою свободою вибору та внутрішньою несвободою (внутрішньою «звабою», «спокусою»).

7) між різними етичними системами та їх рівнями. Дане протиріччя породжене проблемами, пов’язаними з необхідністю знаходити спільну мову (точки дотику) з різними клієнтами, у тому числі і з такими, котрі мають інші (навіть «чужі» для психолога) ціннісно-смислові орієнтації. Як сказав Л.М.Гумільов: «…культура взагалі починається з визнання права на існування іншої культури, а коли ми стверджуємо тільки свою культуру (як найрозвинутішу, найдосконалішу), то на цьому культура і закінчується» [6, c.286-289].

Щодо етичних питань, то варто пам’ятати, що не існує єдиної (загальноприйнятої) етичної системи, оскільки у кожній культурно-історичній епосі, у кожного народу, у кожної соціально-професійної групи і взагалі у кожної людини – свої уявлення про «необхідне» та «ганебне», які, до того ж, ще й постійно змінюються (розвиваються чи деградують). Тому прагнення до «поєднання несумісного», виявляється найважливішою умовою побудови довірливих взаємостосунків з клієнтом. Питання тільки в тому, як все це робити, у чому і в якій мірі уступати/чи не уступати іншій людині (клієнту, групі, класу) у своєму прагненні до взаєморозумінню з нею.

<< | >>
Источник: Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога. 2007

Еще по теме Основні етичні протиріччя:

 1. Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007
 2. Етичні проблеми та зваби практичної психології
 3. НЕ 2.2. Основні етичні протиріччя, принципи, правила та стандарти у роботі психолога
 4. Основні етичні протиріччя
 5. Етичні принципи у роботі психолога
 6. Етичні стандарти психолога
 7. МОДУЛЬ 2. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
 8. Модуль - контроль (підсумковий)
 9. Аналіз дисциплінарного проступку
 10. Розвиток вищих психічних функцій у підлітковому віці
 11. Особливості взаємовідносин і спілкування підлітків з дорослими і однолітками
 12. Особливості розвитку особистості у ранньому юнацькому віці
 13. Виховання як формування цілісної особистості