<<
>>

КВАЛІФІКОВАНА ПРОПАГАНДА ПСИХОЛОГІЇ

1. Психологи інформують науковців, учителів, лікарів, широку громадськість про свою галузь діяльності на основі об'єктивних, точних даних таким чином, щоб не дискредитувати професію психолога і психологію як науково-практичний комплекс.

2. Психолог не виступає з публічними заявами для реклами або самореклами. Вміщуючи у засобах масової інформації оголошення про надання психологічних послуг населенню, повідомляє лише своє ім'я, адресу, номер телефону, професійну кваліфікацію, науковий ступінь, галузь психології, години прийому.

В рекламному проспекті не може йтися про суми гонорару, не даються гарантії, не перелічуються здобутки і успішні випадки лікування, консультування, експертизи. Оголошення мають містити інформацію про мету курсів, а не обіцянки, стосовно досягнення специфічних результатів. Психолог повинен брати професійну участь у навчальних програмах для населення, однак він має право робити це лише за умови, якщо вони виключають сумнівні методи і неефективні процедури.

3. Поради психолога у засобах масової інформації мають подаватися в узагальненій формі, без посилань па конкретні факти і ситуації, щоб не допустити розголошення конфіденційної інформації.

Усні виступи, друковані матеріали, аудіовізуальна та інші публікації, в яких наводяться з ілюстративною метою клінічні випадки, повинні виключати ідентифікування особи, групи чи організації. Методики публікуються лише у формі, яка дає змогу зберегти їх валідність та надійність.

<< | >>
Источник: Етичний кодекс психолога. 2011

Еще по теме КВАЛІФІКОВАНА ПРОПАГАНДА ПСИХОЛОГІЇ:

 1. Зв’язок етики та психології. Проблема моральності у психології
 2. ПЛАН ПРОПАГАНДИ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗНАНЬ
 3. Предохранение от беременности, противоабортная пропаганда
 4. ПРОПАГАНДА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ФЛОТЕ
 5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии
 6. Історія розвитку психології
 7. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
 8. Предмет вікової психології
 9. Виникнення і розвиток військової психології
 10. Предмет і завдання військової психології
 11. Класифікація методів дитячої психології
 12. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
 13. Предмет і структура дитячої психології
 14. Головний «етичний парадокс» психології