<<
>>

Ягупов В. Військова психологія. 2004

Матеріал підручника з проблем військової психології відповідає програмам з навчальних дисциплін «Військова психологія» для курсантів, які навчаються за спеціальностями «Психологія», «Основи педагогіки та псиоології», для курсантів усіх спеціальностей. Підручник містить дані про особливості функціонування і розвиток психіки воїна й різних соціально-психологічних явищ військового колективу у військовій діяльності. Окрім того, в підручнику викладено основні проблеми психології малої групи та спілкування і психологічні аспекти підготовки військовослужбовців до бойових дій. Концептуальною основою аналізу основних проблем військової психології є особистісний і діяльнісний підходи, організація навчально-виховного процесу в Збройних силах України на засадах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.

Призначено для курсантів, студентів, офіцерів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для командирів, начальників, спеціалістів органів виховної роботи, для всіх, хто цікавиться проблемами військової психології.

<< | >>
ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УМОВИ ЇХ АКТИВІЗАЦІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПСИХІЧНІ УТВОРЕННЯ
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПСИХІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Методологія та методика психологічного дослідження
ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ У ВІЙСЬКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
СТРУКТУРА СПІЛКУВАННЯ
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАЛАГОДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛАХ
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА В БОЙОВІЙ ОБСТАНОВЦІ
ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА У ВІЙСЬКОВОМУ ПІДРОЗДІЛІ (ЧАСТИНІ) В МИРНИЙ ЧАС

Книги и учебники по дисциплине Военная психология и педагогика:

 1. Величко С.В.. Адаптационный потенциал военнослужащих в психологической подготовке к гражданской жизни - Авто год
 2. Шпаргалка. Программные вопросы по дисциплине «Военная психология» по специальности «Психология» - 2012 год
 3. Лекция. Психологическая коррекция - 2012 год
 4. Реферат. Этика быта и семейной жизни офицера - 2012 год
 5. И. Ю. Лепешинский, В. В. Глебов, В. Б. Листков, В. Ф. Терехов. Основы военной педагогики и психологии - 2011 год
 6. Курсовая работа. Личность и коллектив. Взаимодействие личности и коллектива в условиях военной службы - 2011 год
 7. И.В. Сыромятников. Организация психологической работы в воинской части в мирное время - 2011 год
 8. Реферат. Психологическая реабилитация военнослужащих - 2011 год
 9. Курсовая работа. Психологические аспекты патриотического воспитания молодежи (в системе обязательной подготовки граждан к военной службе) - 2011 год
 10. Курсовая работа. Социально-психологические взаимоотношения в воинских коллективах - 2011 год
 11. Губин В.А., Загорюев А.Л.. Направленность молодежи на военно-профессиональную деятельность - 2011 год
 12. Курсовая работа. Психологические особенности личности военнослужащих женщин - 2010 год
 13. Зуев Ю.Ф.. Военная педагогика - 2010 год
 14. Реферат. Терроризм в России - 2010 год
 15. Реферат. Организация воспитательной работы в школе В.А. Сухомлинского - 2010 год
 16. Курсовая работа. Влияние юридического основания службы на межличностные отношения военнослужащих - 2010 год
 17. Диплом. Психологическая помощь молодым военнослужащим с застревающей характерологической акцентуацией методом групповой клиентоцентрированной психотерапии - 2010 год
 18. Реферат. Профилактика по предупреждению распространения наркотиков в военных частях - 2010 год
 19. Кислицына А. С.. Особенности личностного адаптационного потенциала Военнослужащих по призыву - 2010 год
 20. Диагностика состояния воинской дисциплины в подразделении - 2010 год