<<
>>

Матеріали для самоконтролю

Запитання

1. Що таке наркотичні анальгетики? Назвіть препарати цієї групи та особливості роботи з ними.

2. У чому полягає механізм дії наркотичних анальгетиків? Обґрунтуй­те їх фармакологічні ефекти.

3. У яких випадках застосовують наркотичні анальгетики?

4. Що таке ненаркотичні анальгетики? Назвіть препарати та зробіть їх порівняльну характеристику.

5. Які побічні дії виникають при застосуванні ненаркотичних аналь­гетиків? Особливості роботи з ними.

Тести

1. Визначте наркотичні анальгетики:

а) промедол, анальгін, налоксон, морфін;

б) пентазоцин, промедол, бутадіон, анальгін;

в) фентаніл, морфін, промедол, етилморфіну гідрохлорид;

г) трамадол, кодеїн, фентаніл, бутадіон;

д) етилморфіну гідрохлорид, індометацин, анальгін, фентаніл.

2. Для нейролептанальгезії застосовують:

а) трамадол;

б) морфін;

в) кодеїн;

г) омнопон;

д) фентаніл.

3. Ненаркотичні анальгетики застосовують при таких станах:

а) головний, зубний біль;

б) радикуліт, неврит, невралгія;

в) міозит, міалгія;

г) артрит, артралгія;

д) усе вищесказане є правильним.

4. У разі отруєння морфіном застосовують препарат, що відновлює збудливість центру дихання. Визначити препарат:

а) кофеїн-бензонат натрій;

б) кодеїн;

в) мелоксикам;

г) напроксен;

д) налоксон.

5. Визначте, який центр збуджують наркотичні анальгетики:

а) кашльовий;

б) дихальний;

в) блювотний;

г) центр блукаючого нерва;

д) больовий.

Ситуаційні задачі

1. До вас звернувся відвідувач з проханням відпустити таблетки кис­лоти ацетилсаліцилової. Що слід з’ясувати у пацієнта і які дати реко­мендації щодо вживання препарату?

2. *В аптеці є ненаркотичні анальгетики: анальгін в таблетках, кислота ацетилсаліцилова, парацетамол у свічках, ефералган у свіч­ках, кислота мефенамова в таблетках, таблетки цитрамону. Визнач­те, які з них є безпечними для зниження температури тіла при гаряч­ці у дітей дошкільного віку?

3. Ви працюєте медичною сестрою у хірургічному відділенні. Проаналізуйте застосування таких препаратів: фторотан, фентаніл, морфіну гідрохлорид, кетамін.

4. *До аптеки надійшли анальгетичні засоби. Визначте, які з них за­стосовують: а) при болю (головному, зубному); б) при гарячці; в) при запальних процесах у суглобах; г) при болю, зумовленому колікою, спазмом судин:

а) анальгін;

б) баралгін;

в) ібупрофен;

г) індометацин;

ґ) диклофенак натрію;

д) кислота ацетилсаліцилова;

е) кислота мефенамова; є) парацетамол;

ж) седалгін;

з) темпалгін;

и) цитрамон.

5. *Перевірте рецептурні прописи:

Rp: Ortopheni 0,15

D. t. d N 20 in tab

S. Всередину no 1 таблетці на день після їди Rp: Acidi mephenamici 0,25 D. t. d N 20 in tab

S. Всередину no 1 таблетці 3 рази день після їди

6. Випишіть рецепти на:

— 10 супозиторіїв, що містять 0,1 г парацетамолу;

— 20 таблеток цитрамону;

— 20 капсул, що містять 0,025 індометацину;

— 10 ампул по 1 мл 1 % розчину промедолу;

— 20 г 1 % мазі диклофенаку натрію.

Робота з рецептурником

1. Занотуйте класифікацію анальгетичних засобів.

2. До словника фармакологічних термінів занотуйте: наркотичні анальгетики; ноцицептивна система; опіоїдні рецептори; анальгезія; тригер-зона; ненаркотичні анальгетики; ЦОГ.

3. До словника клінічних термінів внесіть: онкологічні захворюван­ня; нейролептанальгезія; обстипаційний ефект; подагра; радикуліт; міозит; ревматизм; стенокардія; інфаркт міокарда; печінкова та нир­кова коліка.

4. Виконайте завдання з фармакотерапії (оформити у вигляді табли­ці) на препарати морфіну гідрохлорид, промедол, фентаніл, трамадол, анальгін, кислота ацетилсаліцилова, парацетамол, диклофенак-натрій, індометацин.

5. Випишіть вищі та середньотерапевтичні дози анальгетичних пре­паратів для дорослих і дітей.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Матеріали для самоконтролю:

 1. Матеріали для самоконтролю
 2. Матеріали для самоконтролю
 3. Матеріали для самоконтролю
 4. Матеріали для самоконтролю
 5. Матеріали для самоконтролю
 6. Матеріали для самоконтролю
 7. Матеріали для самоконтролю
 8. Матеріали для самоконтролю
 9. Матеріали для самоконтролю
 10. Матеріали для самоконтролю
 11. Матеріали для самоконтролю
 12. Запитання для самоконтролю
 13. Запитання для самоконтролю
 14. Запитання для самоконтролю
 15. Запитання для самоконтролю
 16. Запитання для самоконтролю