Методи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань

Які існують методи захисту від іонізуючого випромінювання?

Розрізняють чотири методи (фактори) захисту від іонізуючо­го випромінювання:

• Захист часом. Чим менший час контакту з джерелом іонізуючо­го випромінювання, тим менша доза опромінення отримана.

• Захист відстанню. Чим далі від джерела іонізуючого випромінювання, тим менша отримана доза. Залежність обернено ква­дратична, тому що від джерела промені йдуть радіально і роз­поділяються по сфері, площа якої πR2. Таким чином, щільність потоку буде зменшуватися пропорційно до квадрату відстані. Використовують прилади дистанційного управління.

Захист екранами. їх виготовляють зі щільних високоатомних матеріалів (цегла, бетон, баритобетон). Якщо потрібен компактний захист, використовується свинець чи більш високоатомний матеріал (в γ-терапевтичних апаратах). Інколи ви­користовуються простіші матеріали. Наприклад, окуляри для захисту від β-променів виготовляють із органічного скла, а не із просвинцьованого скла, тому що в-частки будуть гальмува­тись та утворювати Х-промені, які мають більшу проникність. Тобто для різних видів випромінювання використовуються різні екрани. Альфа-промені може затримати тонкий бар’єр, наприклад, аркуш паперу; високоенергетичні бета-промені не можуть пройти крізь долоню людини, також їх може затрима­ти пластинка алюмінію товщиною декілька мм; гамма-промені здатні проникати глибоко в речовину або проходити крізь тов­сті бар’єри. Нейтрони краще поглинаються низькоатомними екранами - водою, парафіном (рис. 2.12).

Захист кількістю. Чим із меншою потужністю джерела або кількість РФП (радіо-фармацевтичні препарати) працює персонал, тим меншою буде доза опромінення. Обов’язково ми захищаємо від опромінення і хворого (чим менше використовуємо радіоактивного препарату для діагностики, тим краще як для хворого, так і для персоналу, для оточення). У рентген-апараті використовується електронно-оптичний підсилювач. Щоби зображення було достатньо яскравим при меншому потоці променів, а доза на хворого і лікаря бу­ла меншою, на рентген-трубку підводять струм не 3-4 мА, а 0,3-0,4 мА і використовують електронно-оптичні підсилю­вачі. Особливо важливо це при медичних профілактичних оглядах.

id="Рисунок 42" src="/files/uch_group35/uch_pgroup36/uch_uch1006/image/56.gif">


Рис. 2.12. Проникаюча здатність різних видів іонізуючого випромінювання.

Які бувають засоби захисту від іонізуючого випромінювання?

Засоби захисту від іонізуючого випромінювання бувають:

• Колективні (стіни приміщень, вентиляція, ширми).

• Індивідуальні (окуляри, щиток для захисту обличчя, паль-чатки, фартух із просвинцьованої гуми, пластикові бахіли, маски, скафандри).

<< | >>
Источник: Кравців Р. Й., Салата В. З., Семанюк В. І., Фреюк Д. В., Ярошович І. Г.. Ветеринарна радіологія у запитаннях і відповідях. 2008

Еще по теме Методи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань:

 1. Дозиметрія іонізуючих випромінювань
 2. Основні санітарні правила роботи з джерелами іонізуючих випромінювань в Україні (ОСПУ-2005)
 3. БІОЛОГІЧНА ДІЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
 4. ПРОТИРАДІАЦІЙНИЙ БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ
 5. Противірусні засоби для лікування та профілактики ГРВЗ
 6. ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА
 7. Гамма-випромінювання
 8. Рентгенівське випромінювання
 9. Протонне випромінювання
 10. Радіоактивне випромінювання в електричному полі
 11. Нейтронне випромінювання
 12. Вітаміни (від vita — життя)
 13. Психічний розвиток дитини від 3 до 7 років
 14. Роль материнських антитіл в захисті організму від вірусів
 15. Вікова періодизація психічного розвитку дитини від народження до закінчення школи
 16. Перехід від зовні зумовленої моральної поведінки до свідомої
 17. Інструкція з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу
 18. Залежність здоров'я людини від стану хребта