ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ ЗДОРОВ'Я ТА ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Санкт-Петербурзький валеолог І. Воронцов вважає, що без визначення поняття "здоров'я" не може скластись ні валеологія як наука, ні практика профілактичної медицини.

Що ж являє собою поняття "Здоров'я"? У Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) записано таке визначення: "Здоров'я - це стан повного фізичного, розумового й соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних дефектів".
У 1948 роцуі день 7 квітня визнано Всесвітнім днем здоров'я. Існує ще понад десяток визначень поняття "здоров'я". Доцільно навести деякі з них, оскільки кожне містить необхідні ознаки, котрі можна використати для найточнішого формулювання цієї найважливішої для людини категорії:

"Здоров'я — стан рівноваги між вимогами середовища й силами організму" (О. Остроумов, 1950);

"Здоров'я - природний стан організму, що є вираженням його досконалої саморегуляції, гармонійної взаємодії всіх органів і систем та динамічного врівноваження з навколишнім середовищем" (Малая медицинская энциклопедия, Т. 3, 1966);

"Під Здоров'ям ми розуміємо процес збереження та розвитку біологічних, фізіологічних функцій, оптимальної працездатності й соціальної активності людини при максимальній тривалості її активного життя" (В. Казначеев, 1975);

"Здоров'я - цілісний багатовимірний динамічний стан (що включає в себе позитивні й негативні сторони), який розвивається в процесі реалізації генетичного потенціалу в умовах конкретного соціального та економічного середовища й дає змогу людині різною мірою здійснювати свої біологічні та соціальні функції" (А. Щедріна, 1989). Найбільш узагальнене й змістовне поняття здоров'я запропонував В. Колбанов (2000):

"Здоров'^ людини — це безперервна послідовність природних станів життєдіяльності, що характеризується здатністю організму до самозбереження й досконалої саморегуляції, підтримання гомеостазу, вдосконалення соматичного й психічного статусу при оптимальній взаємодії органів і систем, адекватній пристосовуваності до змін навколишнього середовища, використання резервних і компенсаторних механізмів відповідно до фено-типних потреб і можливостей виконання біологічних та соціальних функцій. Відсутність котроїсь із перерахованих ознак свідчить про часткову або повну втрату здоров'я. Повна втрата здоров'я несумісна з життям".

Якщо зіставити це формулювання з визначенням римського лікаря Клавдія Галена (II століття до н.е.), який розглядав здоров'я як стан, при якому ми не страждаємо від болю й не обмежені в своїй життєдіяльності, то можна стверджувати, що й у глибоку давнину, й на сьогоднішній день здоров'я характеризується станом високої життєздатності, працелюбністю, життєвим тонусом.

Доктор медицини Є.Міллер (Каліфорнійській університет, СІЛА) визначає поняття здоров'я як "стан динамічної рівноваги, при якому підтримується природний гормональний фон, зберігається баланс між надходженням речовин та їх засвоєнням, між виробництвом енергії та її витратами, між відтворенням нових і руйнуванням віджилих клітин тощо".
Таку фізіологічну рівновагу, як відомо, називають гомеостазом.

Які ж відчуття відповідають станові рівноваги в організмі? Коли вранці людина почуває себе бадьорою і повною сил, коли вона легко розслаблюється і позбавляється від напруги. Коли людину ніщо не турбує й у неї не виникають неприємні відчуття. Інакше кажучи, якщо людина добре почувається - значить, у її організмі постійно підтримується стан фізіологічної рівноваги.

Внутрішня рівновага може легко порушитися під впливом різноманітних внутрішніх і зовнішніх чинників: інфекцій, травм, переохолодження, а також в результаті стресів та сильних емоційних переживань. Це порушення фізіологічної рівноваги є початком хвороби. Хвороба розвивається поступово, однак вона відразу дає про себе знати. Перші ознаки захворювання відомі кожному: головний біль, слабкість, безсоння, підвищений артеріальний тиск та інші. Всі ці симптоми - сигнал того, що у роботі організму стався збій. Якщо людина знехтує цими попереджувальними сигналами, патологічний процес прогресуватиме і може призвести1 до розвитку хвороби.

Людський організм наділений природою великим резервом (запасом життєвих сил) та унікальними методами саморегуляції. В ньому передбачено все, щоб упоратись із першими ознаками захворювання і не допустити розвитку хвороби. Організм здатний сам відновити порушену рівновагу і знешкодити неприємні симптоми, якщо дати йому можливість відпочити і розслабитись. Якщо навчитись розуміти організм і вчасно вживати необхідних заходів, то саме цим можна допомогти природним захисним силам виконати свою роботу і запобігти хворобам.

В усьому світі здоров'я цінується дуже високо. За кордоном бути здоровим взагалі престижно, особливо у СІЛА та Японії. Тут розуміють, що здоров'я є важливим соціальним та економічним чинником, тому на підприємствах широко заохочуються всі заходи щодо його зміцнення та збереження. Так, нью-йоркська компанія "Аско" платить своїм співробітникам додатково 500 доларів за користування сходами, а не ліфтом, ще 500 доларів тим, хто кинув курити, і по 100 доларів за кожен фунт скинутої зайвої ваги. Імідж здорового, спортивного, привабливого керівника всіляко популяризується. Існує навіть така течія -"юппі". - молода людина, що робить кар'єру завдяки престижному способові життя.

У кожного з нас своє життя, своє розуміння власного місця в ньому, своя дорога до цього розуміння. Однак мало розуміти, мало знати, чого ти бажаєш досягнути. Треба вміти робити не тільки те, що хочеться, що приємне, а й те, що потрібно, необхідно, що вважається розумним. А що може бути бажанішим і дорожчим для людини, ніж хороше здоров'я й гармонійне світле життя? Задля цього потрібно робити все, що інтегрує в собі здоровий спосіб життя.

"Здоров'я для тіла, наче мудрість для душі", -писав французький мислитель Ларошфуко.
<< | >>
Источник: Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології. 2003

Еще по теме ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ ЗДОРОВ'Я ТА ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ:

 1. Поняття, структура та категорії моральної свідомості
 2. Поняття віку та характеристика його у психології
 3. Поняття про навчання та його психологічні механізми
 4. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО "ТРЕТІЙ СТАН" ТА ЙОГО ПРИЧИНИ
 5. Здоров'я та його механізми з позиції системного підходу
 6. Поняття про психіку здоров'я, структура психіки
 7. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
 8. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
 9. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
 10. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 11. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ