Тести та задачі для самоконтролю

Задача 1

Розрахуйте об’єм води в організмі та її розподіл по секторах у хворого Ж., 47 років, з масою тіла 88 кг.

Задача 2

Визначте особливості порушень гомеостазу у хворого К., 23 років, з масою тіла 70 кг.

Натрій плазми становить 152 ммоль/л, гематокрит - 0,49 л/л.

Задача 3

У хворої Л. (54 роки, маса тіла 76 кг), натрій плазми стано­вить 128 ммоль/л. Скільки потрібно перелити 0,9 % розчину натрію хлориду чи 5,8 % розчину натрію хлориду для корекції виявлених порушень?

Задача 4

У хворої М. (60 років, маса тіла 60 кг) натрій плазми ста­новить 140 ммоль/л, гематокрит 0,55 л/л. Визначте вид по­рушень гомеостазу та вкажіть тактику та об’єм інфузійної терапії.

Задача 5

Скільки потрібно перелити хворому Б. (42 роки, маса тіла 80 кг) 4 % розчину калію хлориду для компенсації гіпокаліємії (К+ плазми становить 2,6 ммоль/л)?

Задача 6

У хворого О. (33 років, 67 кг), з діагнозом виразкова хворо­ба шлунка, ускладнена пілоростенозом, виявлено: К+ плазми становить 3,0 ммоль/л; Cl- плазми - 88 ммоль/л; рН - 7,49; рСО2а - 42 мм рт.ст.; ВЕ - (+10) ммоль/л.

Вкажіть вид порушень гомеостазу.

Задача 7

Хворий С. (50 років, 75 кг), доставлений з вулиці в прийма­льне відділення у термінальному стані: непритомний, шкіра ціанотична, гіпотензія, дихання поверхневе.

При дослідженні крові виявлено: рН - 7,18, рСО2А - 78 мм рт.ст., рО2а - 57 мм рт.ст., ВЕ - (- 4,2) ммоль/л.

Вкажіть вид порушень КОС та визначте правильну лікуваль­ну тактику.

Задача 8

У хворого Н., з гострою нирковою недостатністю, встановле­но: маса тіла 62 кг, К+ - 5,2 ммоль/л, Na+ - 130 ммоль/л, Са++ - 1,5 ммоль/л, рН - 7,22, рСО2а - 34 мм рт.ст., ВЕ - (-9,2) ммоль/л. Оцініть порушення гомеостазу.

<< | >>
Источник: Ковальчук Л.Я. та ін.. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів. 2003

Еще по теме Тести та задачі для самоконтролю:

 1. Тести та задачі для самоконтролю
 2. Тести та задачі для самоконтролю
 3. Тести та задачі для самоконтролю
 4. Тести та задачі для самоконтролю
 5. Тести та задачі для самоконтролю
 6. Тести та задачі для самоконтролю
 7. Тести та задачі для самоконтролю
 8. Тести та задачі для самоконтролю
 9. Тести та завдання для самоконтролю
 10. Тести та завдання для самоконтролю
 11. Тести та завдання для самоконтролю
 12. Тести та завдання для самоконтролю