Робота анестезіологічної бригади в операційній

Успіх анестезіологічного забезпечення оперативного втручан­ня значною мірою залежить від чітких та злагоджених дій анестезіологічної бригади (лікаря анестезіолога та медичних сестер-анестезистів); їхнього досвіду, зосередженості, знань та умінь, наявності справної медичної апаратури.

Необхідна медична апаратура та інструментарій.

• Система централізованої подачі кисню та диазоту оксиду;

• Апарат штучної вентиляції легень (системи “Фаза”,”РО”, мішок Амбу);

• Наркозний апарат (“Полінаркон - 2”);

• Апаратура для стеження за функціональним станом організ­му (кардіомонітор - для безперервної реєстрації ЕКГ, пульсоксиметр - для безперервного вимірювання насиченості ки­снем крові, волюметр - для стеження за об’ємами вдиху та видиху хворого, тонометр, фонендоскоп, секундомір тощо).

• Електровідсмоктувач, ларингоскоп з набором клинків, на­бір інтубаційних трубок;

• Інструменти та комплектуючі деталі апаратів: шланги ви­сокого тиску (для підведення кисню та диазоту оксиду), маски дихального апарата, гофровані шланги, конектори, адаптери, система відведення відпрацьованих газів.

• Допоміжний інструментарій: щипці анестезіолога, затис­качі, роторозширювачі, шприц для роздування манжетки інтубаційної трубки, гнучкі провідники для трубок, під­ставка для флаконів, набір зондів та катетерів;

• Столик анестезиста, укомплектований середниками для нар­козу, інфузійної терапії та ін.; системи для інфузійної терапії, шприци, стерильні гумові рукавички, джгут, перев’язуваль­ний матеріал, р-н антисептика (70 % р-н етилового спирту)

Анестезіолог особисто відповідає за наявність та справність наркозно-дихальної та комплектуючої апаратури, анестезист - за її асептику та антисептику, укомплектування столика та його раціональне використання.

Перед початком наркозу анестезіолог повинен перевірити:

• наявність кисню в системі;

• робочий стан наркозно-дихальної апаратури. Він особисто під’єднує шланги подачі кисню та диазоту оксиду до відпо­відних штуцерів дозиметрів, включає дихальний апарат та, підключивши дихальний контур, перевіряє його на герме­тичність. Для цього, перекриваючи пальцем адаптер диха­льного контура працюючого апарата, стежить за маномет­ром. При показниках останнього 300 мм вод.ст. повинен спрацьовувати клапан розгерметизації;

• ефективність роботи електровідсмоктувача (перекривши пальцем гумовий шланг, стежить за відхиленням стрілки вакуумного манометра);

• робочий стан ларингоскопа. Після включення останнього повинна засвітитись лампочка;

• справність кардіомонітора, пульсоксиметра.

Підготовка робочого місця анестезиста.

При підготовці столика анестезиста до роботи слід дотримува­тись порядку розташування набору інструментів і лікарських се­редників для проведення наркозу та інтенсивної терапії (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Столик анестезиста в робочому стані (вигляд зверху). Пояснения с тексті.

Насамперед столик накрива­ють стерильною пеленкою. По­тім послідовно розкладають од­норазові шприци: у лівому нижньому кутку - два 20-ти мілілітрових для 1 % р-ну тіопенталу натрію (гексеналу, пропо­фолу), у правому нижньому - шприци для міорелаксантів: єм­ністю 10 мл для 2 % р-ну дитиліну (лістенону, міорелаксину) та 2 мл для 0,2 % р-ну ардуану.

Позад них розташовують 5-ти мілілітровий шприц для наркоти­чних аналгетиків (0,005 % р-ну фентанілу). У правому верхньо­му кутку повинен знаходитись шприц на 5 мл для р-нів сибазону, дроперидолу, кетаміну. У лівому верхньому кутку - шприци ємністю 5 та 10 мл для інших ліків (гангліоблокаторів, клофеліну, даларгіну тощо). Поміж них розташовують дві скляні посу­дини (баночки ємністю 100 мл), заповнені 0,9 % р-ном натрію хлориду. У лівій посудині розчиняють порошок натрію тіопенталу до 1 % концентрації; 0,9 % р-н натрію хлориду з правої посудини використовують для розведення інших ліків, безпосе­редньо перед внутрішньовенним їх введенням.

В окремому лотку повинні знаходитись стерильні марлеві серветки та пінцет, поряд - флакончик з р-ном антисептика (70 % етилового спирту).

Ящик стола призначений для зберігання наборів фармаколо­гічних середників, необхідних під час операції, внутрішньовен­них катетерів, одноразових систем для переливань, клейкого пластиру тощо.

На полиці під ящиком анестезист розташовує флакони з інфузійно-трансфузійними середниками.


Рис. 1.2. Набір для інтубації трахеї: 1 - лицеві маски, 2 - ларингоскоп з клинками, 3 - інтубаційні трубки, 4 - провідник для інтубаційних трубок, 5 - роторозширювач, 6 - язикотри- мач, 7 - затискачі, 8- балончик для роздування манжетки інтубаційної трубки, 9 - гумовий катетер.

В окремому лотку формують набір для інтубації трахеї: ларин­госкоп з набором клинків (large, medium, smol), інтубаційні труб­ки різних розмірів та горлову маску, повітровід, роторозширювач, провідник для інтубаційної трубки, шприц для роздування манже­тки інтубаційної трубки, затискач Кохера, серветки (рис. 1.2).

<< | >>
Источник: Ковальчук Л.Я. та ін.. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів. 2003

Еще по теме Робота анестезіологічної бригади в операційній:

 1. Місце командира і його заступника з виховної роботи (психолога) в організації і здійсненні психологічної роботи
 2. Основні напрямки роботи заступника (помічника) керівника навчання з виховної роботи
 3. Концепція виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України про виховну роботу і МПЗ
 4. Травматологические бригады
 5. Фельдшер выездной бригады СМП
 6. Контрольна робота. Контрольна робота з валеології, 2010
 7. ЛЕЧЕБНО-ТАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ АКУШЕРСКИХ БРИГАД, ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА РОДЫ
 8. Воспитательная работа с офицерским составом части (бригады, корабля 1 ранга)
 9. Основные направления деятельности заместителя командира полка - бригады (корабля 1 ранга) по воспитательной работе в реализации комплексного подхода
 10. Общие принципы оказания помощи населению бригадой скорой медицинской помощи
 11. Система роботи зі зміцнення військової дисципліни
 12. Вдосконалення системи роботи командирів
 13. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
 14. Основні форми психологічної роботи