Ларингеальна маска, її застосування

Ларингеальна (горлова) маска - еластична пластикова трубка з маскоподібним обтуратором у проксимальній частині. Цей визнач­ний медичний винахід останніх років здобуває все більшу популя­рність серед працівників медицини невідкладних станів (рис.

3.9).

Показання: забезпечення у хворих прохідності верхніх ди­хальних шляхів та проведення штучної вентиляції легень, а при необхідності і наркозу, при відсутності ларингоскопа та немож­ливості інтубації трахеї.

Необхідне оснащення: гор­лові маски різних розмірів, роторозширювач, затискач із мар­левими серветками, аспіратор, шприц ємністю 10 мл.

Методика застосування. Очищають ротову порожнину і горло потерпілого від вмісту (слини, крові, блювотних мас) за допомогою аспіратора та ма­рлевих серветок на затискачі. При необхідності (тризм) кори­стуються роторозширювачем.

Рятівник (лікар, медична сест­ра, парамедик) знаходиться спра­ва та спереду від потерпілого, об­личчям до нього. Пальцями лівої руки, натискуючи на підборіддя, відкриває йому рот (в разі необ-

image36

Рис.3.9. Ларингеальна маска:

а) тубус;

б) роздуена манжетка - обтуратор.

в) вентильний катетер обтуратора

хідності для цього використовує роторозширювач). В праву руку він бере ларингеальну маску, захопивши проксимальний відділ тру­бки вказівним та середнім пальцями (біля обтуратора). Спрямува­вши її порожниною до зубів нижньої щелепи хворого, рятівник обережно заводить маску через ротову щілину. По спинці язика він проштовхує її якомога глибше в горло. Як тільки маска пере­стає просуватись, рятівник роздуває її обтуратор повітрям за до­помогою шприца через спеціальний катетер вентильного типу. При цьому маска щільно обтурує порожнину горла. Проксимальний кінець трубки (її просвіт) знаходиться біля входу в трахею, попе­реду надгортанника. Дистальний - виступає з порожнини рота назовні. До нього в разі необхідності можна приєднати дихальний контур апарата ШВЛ.

По каналу ларингеальної маски при необхідності у трахею можна провести інтубаційну трубку невеликого діаметра (заінтубувати хворого).

<< | >>
Источник: Ковальчук Л.Я. та ін.. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів. 2003

Еще по теме Ларингеальна маска, її застосування:

 1. Ларингеальная маска (ЛМ)
 2. Подбор размеров интубационной трубки и ларингеальной маски
 3. Застосування мінеральних та органічних добрив
 4. Особливості застосування РІА в клініці
 5. Масочные методы вентиляции легких
 6. Методи психологічної підготовки
 7. Вентиляция
 8. Информация по ИВЛ
 9. Принципи лікування ГРВЗ
 10. Осложнения, связанные с неисправностью или некомпетентным использованием аппаратуры, затруднением при проведении специальных приемов
 11. Радіоімунологічний аналіз у ветеринарній медицині
 12. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТРАХЕОТОМИИ
 13. МЛАДЕНЧЕСКИЙ СТРИДОР
 14. Исследование гортани и трахеи.
 15. ЕВОЛЮЦІЯ ВІРУСІВ ТА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ