Етіологія та патогенез гострої ниркової недостатності

Гостра ниркова недостатність (ГНН) — синдром рапто­вого та прогресивного ураження нефронів, що проявля­ється порушенням функції нирок та супроводжується роз­ладами гомеостазу організму із загрозою його життєдіяльності.

До гострої ниркової недостатності призводять наступні фактори.

1. Преренальні. Сюди відносять патологічні стани, що при­зводять до зниження ниркового кровотоку: зменшення ОЦК, зниження артеріального тиску, тромбози, емболії чи трива­лий спазм ниркових артерій, розпад еритроцитів (гемоліз) та м’язів (міоліз). Найчастішими причинами їх є масивна крововтрата, травматичний, анафілактичний, кардіогенний шоки, втрата плазми та гіпогідратація при значних опіках, панкреатитах, перитонітах, норицях шлунково-кишкового тракту, блюванні та проносах, переливаннях несумісної кро­ві, синдромі тривалого розчавлення, гострій дихальній недо­статності.

2. Ренальні. У хворих виникає первинне ушкодження парен­хіми нирок при дії на неї екзогенних отрут (етиленгліколю, формальдегіду, оцтової кислоти, солей важких металів), нефротоксичних антибіотиків (аміноглікозидів), бактеріальних токсинів (при сепсисі), при гострому гломерулонефриті, еклампсії вагіт­них.

3. Постренальні. Гостра ниркова недостатність розвивається внаслідок порушення відтоку сечі (пухлини і конкременти нир­кової миски та сечоводів, аденома простатичної залози, помил­кове перев’язування сечоводів при операціях на органах таза).

У 70% випадків гостра ниркова недостатність виникає внаслі­док преренальної патології. При критичних станах (масивні крововтрати, гіповолемія, значні тривалі стреси) наднирковими зало­зами виділяється велика кількість катехоламінів. Виникає спазм артеріол шкіри, м’язів, кишечника, ниркових артерій. Зниження кровотоку в цих тканинах дає змогу додатково вилучити певний об’єм циркулюючої крові для підтримання діяльності, в першу чергу, серця та головного мозку. Доцільна, з позицій цілісного організму, така централізація кровообігу при тривалому перебігу (більше 3-4 годин) викликає загибель нирки.

Інший механізм ниркової недостатності виникає при гострій судинній недостатності (колапс, ендотоксикоз). При цьому зна­чно понижується гідростатичний тиск, що супроводжується порушенням ультрафільтрації крові і ураженням нефронів.

Гіпоперфузія → ішемія нирок → гіпоксія → зсідання крові в капілярах клубочків → припинення фільтрації плазми → ушко­дження мембран канальців → стиснення нефрона та капілярів → нефронекроз - ось схема розвитку патологічного процесу.

Загибель 75% нефронів клінічно проявляється гострою нир­ковою недостатністю. Порушуються всі функції нирок: ультра­фільтрація, реабсорбція, секреція, синтез речовин.

<< | >>
Источник: Ковальчук Л.Я. та ін.. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів. 2003

Еще по теме Етіологія та патогенез гострої ниркової недостатності:

 1. Стадії перебігу гострої ниркової недостатності, особливості клінічних проявів та інтенсивної терапії
 2. Етіологія та патогенез печінкової недостатності
 3. Клінічні прояви гострої дихальної недостатності
 4. Етіологія та епідеміологія
 5. Лікування та профілактичні заходи гострої променевої патології
 6. Етіологія гострих тонзилітів
 7. Діагностика гострої променевої хвороби
 8. Інтенсивна терапія печінкової недостатності
 9. Клінічні прояви недостатності печінки
 10. Патогенез
 11. Патогенез
 12. Патогенез
 13. Патогенез
 14. ПАТОГЕНЕЗ