Тести та завдання для самоконтролю

15-1. Автоконтрольний блок.

Психологічна робота виступає як частина морально-психологічного бойових дій і на формування, підтримання і моральних, психічних, психофізіологічних, фізичних і військовослужбовців, які необхідні для ефективного ними бойових завдань.

складова

забезпечення

спрямована

відновлення

якостей

станів

виконання15-2.
Яке з нижченаведених визначень не належить до психологічної корекції?

а) психологічна корекція в бойовій обстановці передбачає виявлення, оцінку і зміну психологічних умов дій, які здійснюються в цей момент;

б) психологічна корекція полягає в прогнозуванні психологічного змісту майбутньої бойової діяльності, передбаченні його психологічних наслідків і закладанні оптимальних психологічних умов її здійснення.15-3. Яка з нижчеперелічених груп не належить до активних методів соціально-психологічного тренінгу?

Бойові психічні травми — це психічні, порушений, які ведуть до часткової або повної бойової військовослужбовців у результаті впливу бойової обстановки, що психіку військовослужбовця, та умов військової служби під час бойових дій, а також після їх закінчення.

розлади

захворювання

втрати

здатність

факторів

травмують

ведення

15-4. Яке з нижченаведених положень не належить до психологічної допомоги?

а) психічне;

б) психологічне;

в) організаційне;

г) медичне;

д) правильної відповіді немає;

е) всі відповіді правильні.

15-5.
Зробіть психологічне обґрунтування основних принципів психологічної допомоги у подоланні відстрочених реакцій на травматичний стрес (за Р Скерфілд):

— встановлення довірливих взаємин між пацієнтом і психотерапевтом;

— ознайомлення пацієнта з необхідною інформацією про процес подолання посттравматичного стресу;

— контроль за станом пацієнта;

— редукція підвищеного напруження;

— повертання до повторних переживань, що мають відношення до психічної травми;

— інтеграція травматичного досвіду.

— схильність у цивільному житті до девіантної поведінки (джерело небезпеки — шкідливі для життя та здоров'я звички, набуті в допризовний період);

— слабка розвиненість у юнаків позитивної мотивації на збереження та забезпечення особистого життя (джерело небезпеки — неправильне уявлення про цінності життя та здоров'я в юнацькому віці).

З цього видно, що попередження та усунення суїцидальних дій серед військовослужбовців є складною соціально-психологічною проблемою, тому вона не має простого та швидкого вирішення. У цьому мають бути задіяні всі соціальні верстви суспільства, визначені та затверджені соціальні програми, залучені необхідні кошти на їх виконання.

Таким чином, профілактична робота щодо суїциду у військовій частині за своїм змістом і організацією має об'єднувати заходи соціального, психологічного, медичного, правового і педагогічного характеру, бути безперервною, послідовною і системною та проводитися за участю всіх посадових осіб військової частини.
<< | >>
Источник: Ягупов В. Військова психологія. 2004

Еще по теме Тести та завдання для самоконтролю:

 1. Тести та завдання для самоконтролю
 2. Тести та завдання для самоконтролю
 3. Тести та завдання для самоконтролю
 4. Тести та завдання для самоконтролю
 5. Тести та завдання для самоконтролю
 6. Тести та завдання для самоконтролю
 7. Тести та завдання для самоконтролю
 8. Тести та завдання для самоконтролю
 9. Тести та завдання для самоконтролю
 10. Тести та завдання для самоконтролю
 11. Тести та завдання для самоконтролю
 12. Тести та завдання для самоконтролю
 13. Тести та завдання для самоконтролю
 14. Тести та завдання для самоконтролю
 15. Тести та завдання для самоконтролю
 16. Тести та завдання для самоконтролю
 17. Тести та завдання для самоконтролю
 18. Тести та задачі для самоконтролю