Тести та завдання для самоконтролю

7-1. Автоконтрольний блок.

Методологія — це___ принципів і засобів___ та___ теоретичної та практичної___ , а також про цю систему.

діяльності

система

побудови

організації

наука

7-2.
Автоконтрольний блок.

Предметом___ ВІЙСЬКОВО-ПСИХОЛОГІЧНОГО____ є ЙОГО , а результатом —____ правил і рекомендацій щодо його здійснення.

Методологія

Дослідження

Процес

Система

7-3. Автоконтрольний блок.

Методику військово-психологічного дослідження можна визначити

як___ прийомів та засобів___ , порядок їх й інтерпретації___ результатів.

Отриманих

вивчення

сукупність

використання

7-4. Який із нижчевикладених елементів методики військово-психологічного дослідження є «зайвим»?

а) концепція, на основі якої будується методика;

б) психологічні явища, що досліджуються, їхні ознаки, параметри;

в) зв'язки та залежності між психологічними явищами, що вивчаються;

г) методи, що використовуються;

д) процедура і технологія військово-психологічного дослідження;

е) порядок використання методів і методичних прийомів;

є) послідовність і техніка узагальнення результатів дослідження;

ж) склад, роль та місце дослідників у процесі дослідження.7-5. Впишіть ознаки змісту основних етапів військово-психологічного дослідження:

підготовка, що передбачає __ формулювання_______ дослідження; виділення і визначення; розроблення______ ; визначення емпіричних для верифікації сформульованих гіпотез; вибір___ і техніки дослідження; розроблення дослідження; реалізація, що означає пошук даних із застосуванням обраних , збір результатів дослідження та попередній їх ; їхнє обґрунтування; остаточний результатів дослідження; формулювання та рекомендацій; впровадження, тобто можливостей і сфери

сформульованих рекомендацій і висновків, які____ військово-педагогічної і морально-психологічної практики,_____ у військову практику.7-6.
Зробіть методологічний аналіз основних змінних у військово-психологічному дослідженні.

Змінні — це чинники, що набувають різних значень у досліджуваній галузі. їх можна класифікувати на основі зв'язків і залежностей причинного характеру. На підставі цього критерію виділяють: залежні, незалежні та незалежні опосередковані змінні.

Залежні змінні — це різні соціально-психологічні й психічні явища, що зазнають впливу інших явищ.

Незалежні змінні — це явища, що мають безпосередній вплив на виникнення і вияв інших соціально-психологічних і психічних явищ, які визначаються як залежні змінні.

Незалежні опосередковані змінні — це внутрішні та зовнішні явища, за участі яких відбувається вплив незалежних змінних на залежні.7-7. В якій групі вказані основні методи емпіричного військово-психологічного дослідження?

а) спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціометрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик;

б) спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціометрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, моделювання, реконструювання і типологізація;

в) соціометричне вимірювання, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, моделювання, реконструювання, узагальнення досвіду, лабораторні роботи;

г) правильної відповіді немає.7-8. За функціональною ознакою тестів щодо предмета дослідження розрізняють різні види тестів. Які ознаки взяті для класифікації нижченазваних видів тесту?

— тести інтелекту;

— тести креативності;

— тести досягнень;

— критеріально орієнтовані тести;

— особистісні тести тощо.
<< | >>
Источник: Ягупов В. Військова психологія. 2004

Еще по теме Тести та завдання для самоконтролю:

 1. Тести та завдання для самоконтролю
 2. Тести та завдання для самоконтролю
 3. Тести та завдання для самоконтролю
 4. Тести та завдання для самоконтролю
 5. Тести та завдання для самоконтролю
 6. Тести та завдання для самоконтролю
 7. Тести та завдання для самоконтролю
 8. Тести та завдання для самоконтролю
 9. Тести та завдання для самоконтролю
 10. Тести та завдання для самоконтролю
 11. Тести та завдання для самоконтролю
 12. Тести та завдання для самоконтролю
 13. Тести та завдання для самоконтролю
 14. Тести та завдання для самоконтролю
 15. Тести та завдання для самоконтролю
 16. Тести та завдання для самоконтролю
 17. Тести та завдання для самоконтролю
 18. Тести та задачі для самоконтролю
 19. Тести та задачі для самоконтролю