Тести та завдання для самоконтролю

3-1. Автоконтрольний блок.

Психічні властивості —це індивідуально-

_____ , що дають змогу______ воїнів,

їхні вчинки і мотиви діяльності.

розрізняти

знати

психічні особлибості знати

3-2.
Зробіть наукове обґрунтування поданої нижче дефініції «спрямованість особистості» як провідної психічної властивості особистості військовослужбовця.

Спрямованість особистості — це система спонукань і ціннісних орієнтацій, яка визначає вибіркове ставлення та активну поведінку воїна, тобто спрямованість, по суті, це стійка система мотивів, яка спрямовує життєдіяльність особистості.

3-3. Яка з нижчеперелічених основних характеристик спрямованості особистості є «зайвою» ?

а) інтенсивність;

б) стійкість;

в) широта;

г) певний рівень;

д) міцність.

3-4. Яка з нижчєперелічених основних змістовних складових спрямованості особистості є «зайвою» ?

а) потреби;

б) мотиви;

в) інтереси;

г) переконання;

д) світогляд;

е) кругозір.

3-5. Автоконтрольний блок.

Темперамент — сукупність найбільш____ індивідуально-психічних ____ воїна, які виявляються в____ його поведінки й____ .

особливостей діяльності

стійких

динаміці

3-6. Яка з перелічених нижче основних властивостей темпераменту є «зайвою» ?

а) сенситивність (чутливість);

б) реактивність;

в) активність;

г) темп реакції;

д) емпативність;

е) пластичність — ригідність;

ж) екстраверсія — інтроверсія.

3-7. Зробіть психологічний аналіз основних функцій темпераменту.

а) регуляція динаміки психічної діяльності;

б) пристосувальна;

в) енергетична.

3-8. Автоконтрольний блок.

Характер, який визначає особистості та

до навколишнього середовища, праці,

і самого себе, її

ставлення інилих людей иобедінку

3-9. За І.П. Павловим, фізіологічну основу характеру становить сума стійких тимчасових нервових зв'язків. Зробіть психологічне обґрунтування цього положення.

3-10. Яка з нижчєперелічених властивостей характеру особистості є «зайвою» ?

а) ступінь глибини;

б) цілісність;

в) рівень прискіпливості;

г) цілеспрямованість;

д) ступінь стійкості;

е) активність;

ж) сила характеру.

3-11. Визначте причини індивідуальних особливостей характеру.

3-12. Автоконтрольний блок.

Здібності — це індивідуально-психічних __ воїна, які забезпечують____ у військовій діяльності,___ оволодіння нею.

особливостей

успіх

Легкість і швидкість

сукупність

3-13. Зробіть аналіз природи людських здібностей та їх видів.
<< | >>
Источник: Ягупов В. Військова психологія. 2004

Еще по теме Тести та завдання для самоконтролю:

 1. Тести та завдання для самоконтролю
 2. Тести та завдання для самоконтролю
 3. Тести та завдання для самоконтролю
 4. Тести та завдання для самоконтролю
 5. Тести та завдання для самоконтролю
 6. Тести та завдання для самоконтролю
 7. Тести та завдання для самоконтролю
 8. Тести та завдання для самоконтролю
 9. Тести та завдання для самоконтролю
 10. Тести та завдання для самоконтролю
 11. Тести та завдання для самоконтролю
 12. Тести та завдання для самоконтролю
 13. Тести та завдання для самоконтролю
 14. Тести та завдання для самоконтролю
 15. Тести та завдання для самоконтролю
 16. Тести та завдання для самоконтролю
 17. Тести та завдання для самоконтролю
 18. Тести та задачі для самоконтролю
 19. Тести та задачі для самоконтролю