Тести та завдання для самоконтролю

2-1. Автоконтрольний блок.

Особистість — це______ '__ індивід, що з огляду

на соціальнозначущі____ , які визначають його

та діяльність.

розглядається

соціалізований

власти6осилі

поведінку

2-2.
Зробіть соціально-психологічний аналіз основних психічних рис особистості:

— ступінь сформованості психічних властивостей та якостей;

— свідомість, самосвідомість та індивідуальність;

— активність виражена в певній діяльності, саморегулювання;

— включення в систему суспільних стосунків.

2-3. Зробіть психологічний аналіз такого положення: «Психологи зазначають, що людина як біологічна істота народжується один раз, але як особистість — двічі. Вперше — тоді, коли дитина починає говорити «Я», відокремлюючись з оточення, протиставляючи себе іншим людям та порівнюючи себе з іншими.

Друге народження особистості відбувається, коли у людини сформувався світогляд, власні моральні потреби та оцінки, які роблять її відносно стійкою від переконань інших. Це дає їй змогу керувати своєю поведінкою і діяльністю згідно зі своїми переконаннями і моральними нормами».

2-4. Який із нижчеподаних факторів формування особистості є «зайвим»?

а) фізично-географічний;

б) біологічний;

в) соціальний;

г) виховний;

д) власна активна діяльність.

2-5. Автоконтрольний блок (психологічна структура особистості за К.К. Платоновим).

Крім цих чотирьох підструктур, у структурі особистості він відокремлює дві загальні інтегративні підструктури: 1)_____ ;

2)_____ .

<< | >>
Источник: Ягупов В. Військова психологія. 2004

Еще по теме Тести та завдання для самоконтролю:

 1. Тести та завдання для самоконтролю
 2. Тести та завдання для самоконтролю
 3. Тести та завдання для самоконтролю
 4. Тести та завдання для самоконтролю
 5. Тести та завдання для самоконтролю
 6. Тести та завдання для самоконтролю
 7. Тести та завдання для самоконтролю
 8. Тести та завдання для самоконтролю
 9. Тести та завдання для самоконтролю
 10. Тести та завдання для самоконтролю
 11. Тести та завдання для самоконтролю
 12. Тести та завдання для самоконтролю
 13. Тести та завдання для самоконтролю
 14. Тести та завдання для самоконтролю
 15. Тести та завдання для самоконтролю
 16. Тести та завдання для самоконтролю
 17. Тести та завдання для самоконтролю
 18. Тести та задачі для самоконтролю
 19. Тести та задачі для самоконтролю