Тести та завдання для самоконтролю

1-1. Науково обґрунтуйте основні умови становлення психіки особистості.

Основними умовами становлення психіки особистості є:

1) людське суспільство;

2) активна трудова діяльність (гра, учіння, праця);

3) розвиток мови, абстрактного мислення й свідомості;

4) високоорганізовані, нормально функціонуючі мозок та нервова система.

1 -2.
Яка з нижчєперелічених форм вияву психіки людини є «зайвою» ?

а) психічні процеси;

б) психічні стани;

в) психічні властивості;

г) емоційні процеси.

1-3. Автоконтрольний блок.

Психічні стани характеризують динаміку______ , яка істотно впливає на _____особистості (наприклад, тривожність, апатія, схвильованість, стрес, напруженість, несміливість, захват, емпатія тощо).

психічної діяльності

тимчасову

поведінку

1 -4. Автоконтрольний блок.

Психічні властивості — це індивідуально - ______ людини, за допомогою яких визначають її ____, діяльності.

До психічних властивостей належать спрямованість,____ ,_____ і здібності.

Темперамент

Характер

Психічні особливості

Тип, характер вчинків і мотиви

1-5. Зробіть психологічний аналіз основних функцій психіки людини:

а) когнітивної;

б) комунікативної;

в) регулятивної.

1-6. Який із нижчеперелічених предметів військової психології є «зайвим»?

а) психіка особистості;

б) психологія людини; .

в) психологія військового колективу;

г) психологія військової діяльності.

1-7. Визначте сутність людської свідомості та її структуру. Як взаємодіють свідомість і підсвідомість?

1-8. Чому військову психологію визначають науково-прикладною психологічною наукою?

1-9. Автоконтрольний блок.

Військова психологія — це галузь____ ,яка вивчає ____ функціонування ____ і психічних явищ_____ за умов військової діяльності та бою.

закономірності

прикладної

психологічної науки

військового колективупсихіки воїна
<< | >>
Источник: Ягупов В. Військова психологія. 2004

Еще по теме Тести та завдання для самоконтролю:

 1. Тести та завдання для самоконтролю
 2. Тести та завдання для самоконтролю
 3. Тести та завдання для самоконтролю
 4. Тести та завдання для самоконтролю
 5. Тести та завдання для самоконтролю
 6. Тести та завдання для самоконтролю
 7. Тести та завдання для самоконтролю
 8. Тести та завдання для самоконтролю
 9. Тести та завдання для самоконтролю
 10. Тести та завдання для самоконтролю
 11. Тести та завдання для самоконтролю
 12. Тести та завдання для самоконтролю
 13. Тести та завдання для самоконтролю
 14. Тести та завдання для самоконтролю
 15. Тести та завдання для самоконтролю
 16. Тести та завдання для самоконтролю