Засоби, що впливають на імунні процеси (імунотропні засоби)

Імуностимулятори — засоби, які підвищують імунітет.

Імунодепресанти (імуносупресори) — засоби, які пригнічують імунну систему).

Імунотропні засоби — це препарати природного, синтетичного походження або отримані методом генної інженерії, що посилю­ють (імуностимулятори) чи ослаблюють (імунодепресанти, імуно­супресори) імунну систему організму.

Імунна система людини забезпечує захист при інфекціях, пух­линах, дії токсинів і до певної міри при травмах та включає специ­фічну і неспецифічну частини.

Специфічна імунна система представлена імунокомпетентними клітинами (Т- і В-лімфоцити), які містяться в загруднинній (вилочковій) залозі (тимус), лімфатичних вузлах, кістковому моз­ку та селезінці. Вона забезпечує захист організму при майбутньо­му контакті з мікроорганізмами, їх токсинами та ін.

Неспецифічна імунна система включає мікро- і макрофаги та гу­моральні захисні фактори (інтерферон, лізоцим тощо) і забезпечує негайну відповідь на вторгнення конкретного мікроогранізму.

Пригнічення імунної системи посилює розвиток патологічного процесу, оскільки захисні механізми неспроможні протистояти ушкодженню; на фоні зниженого імунітету можуть виникати суперінфекції та пухлини.

Прикладом такого стану є синдром набутого імунодефіциту (СНIД ).

Підвищення імунної відповіді може спровокувати розвиток гіперімунних хвороб (автоалергійні та автоімунні) та відторгнення трансплантатів.

Автоімунні розлади виникають, коли організм виробляє анти­тіла не проти зовнішніх факторів, а проти власних тканин. По­милкова реакція може бути спрямована на окремі органи (напри­клад, на щитоподібну залозу — автоімунний тиреоїдит) або спричинити генералізоване ушкодження (міастенія, системний червоний вовчак, розсіяний склероз тощо). Імуностимулятори — засоби, які підвищують імунітет

Класифікація імуностимуляторів

Специфічні імуностимулятори Неспецифічні імуностимулятори
Тималін Левамізол (декаріс)
Тимоген Стимулятори лейкопоезу
Тактивін Вітаміни
Вілозен Продигіозан
Мієлопід
Спленін
Вакцини
Імуноглобулінн
Пірогенал
Інтерферони
Продигіозан

Тималін — імуностимулювальний засіб, який отримують із вилочкової залози тварин.

Стимулює реакцію клітинного імунітету, регулює кількість Т- і В-лімфоцитів, посилює фагоцитоз.

Показання до застосування: гострі та хронічні гнійно-запальні процеси, опіки, трофічні виразки, пригнічення імунітету після сеансів променевої та хіміотерапії у пацієнтів з онкологічними за­хворюваннями та на тлі інших хвороб.

Побічні ефекти: алергійні реакції.

Пірогенал — імуностимулятор, продукт життєдіяльності мікро­організмів. Після його введення підвищується температура тіла, стимулюється лейкопоез, пригнічується розвиток рубців, покра­щується відновлення нервової тканини тощо. Активність препара­ту вимірюється в мінімальних пірогенних дозах (МПД). 1 МПД — кількість речовини, яка при внутрішньовенному введенні кролям підвищує температуру тіла на 0,6 градусів і більше.

Показання до застосування: стимуляція відновлювальних проце­сів після уражень і хвороб ЦНС та периферичної нервової системи, роз­смоктування патологічних рубців після опіків, травм, спайок, у складі комплексної терапії пацієнтів з тяжкими і затяжними інфекційними хворобами, хронічними запальними хворобами жіночих статевих ор­ганів, комплексне лікування сифілісу та алергічних хвороб.

Побічні ефекти: головний біль, блювання, біль у попереку.

Протипоказання: гостра гарячка при будь-яких хворобах, пе­ріод вагітності.

Хворим на цукровий діабет та артеріальну гіпертензію препа­рат призначають у знижених дозах і підвищують її поступово за­лежно від реакції.

Продигіозан — імуностимулятор бактеріального походження, який стимулює специфічну та неспецифічну стійкість організму, активує утворення Т-лімфоцитів та інтерферону, функцію кори надниркових залоз.

Показання до застосування: пригнічення імунітету на тлі хро­нічних запальних процесів, опіків, променевої хвороби тощо.

Побічні ефекти: головний біль, біль у попереку, загальна слабкість.

Імунодепресанти (імуносупресори) — засоби, які пригнічують імунну систему

Пригнічують імунну систему цитостатики (див. «Протипух­линні препарати»), глюкокортикоїди (див. «Гормони кори наднир­кових залоз»), антагоністи пурину (азатіоприн, меркаптопурин).

Азатіоприн (імуран, азамун, азанін, азапрес, імурель, тіопрнн) — імунодепресант, який виявляє цитостатичну дію. У висо­ких дозах пригнічує функцію кісткового мозку.

Показання до застосування: профілактика реакції відторгнен­ня трансплантата (пересадженої тканини чи органа), тяжкий пе­ребіг ревматоїдного артриту, гепатит, системний червоний вовчак та інші колагенози.

Побічні ефекти: вторинні інфекції, анемія, лейкопенія, нудота, блювання, біль у суглобах і м’язах тощо.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Засоби, що впливають на імунні процеси (імунотропні засоби):

 1. Противірусні засоби для лікування та профілактики ГРВЗ
 2. Методи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань
 3. Управління біотехнологічним процесом.
 4. Пізнавальні процеси особистості
 5. СТАРІННЯ - ПРИРОДНИЙ ЖИТТЄВИЙ ПРОЦЕС
 6. Процес засвоєння як зміст учбової діяльності учнів
 7. Управління процесом навчання
 8. Продукти біотехнологічного процесу
 9. Пізнавальні психічні процеси молодшого школяра
 10. Емоційно-вольові процеси молодшого школяра
 11. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УМОВИ ЇХ АКТИВІЗАЦІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 12. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БОЙОВОЇ ТЕХНІКИ І ЗБРОЇ
 13. Голодування, фізичні процеси під час голодування