Засоби, що посилюють скоротливу активність міометрія (утеротоніки)

Окситоцин — синтетичний гормон задньої частки гіпофіза.

Посилює ритмічні скорочення матки, підвищує її тонус (напру­ження м’яза), стимулює синтез простагландинів у міометрії. Мат­ка чутлива до окситоцину в останній термін вагітності та через 2-3 дні після пологів.

Показання до застосування: слабкість пологової діяльності І і II періоду пологів, зупинка гіпотонічних маткових кровотеч.

Протипоказання: невідповідність розмірів плода і таза, косе і поперекове положення плода, кесарів розтин в анамнезі.

Класифікація утеротоніків

Основні препарати Допоміжні засоби
1.Препарати задньої частки гіпофіза Окситоцин

Пітуїтрин

Гіфотоцин

Дезамінокситоцин

Демокситоцин

Метилокситоцин

2. Препарати простагландинів Динопрост (ензапрост, простий F2a) Динопростон (цервіпрост, простий Е2) Простенон

Естрон (фолікулін)

Промедол

Прозерин

Рицинова олія

Енергетичний комплекс (глюкоза, кальцію хлорид, вітаміни, сигетин)

АТФ

Спазмолітики

Вводять для стимуляції пологів внутрішньовенно крапельно 5 ОД на 500 мл 5 % розчину глюкози зі швидкістю 8-10 крапель за 1 хв, кожні 15-20 хв дозу підвищують на 19 крапель. Максималь­на доза — 40 крапель за 1 хв. Для усунення тонічного компонента в дії окситоцину вводять атропіну сульфат. Окситоцин доцільно вводити при значному розкритті шийки матки (на 6 пальців і біль­ше) і вторинній слабкості пологів.

Для зупинки гіпотонічних кровотеч вводять 3-5 ОД внутрішньом’язово або в шийку матки.

Пітуїтрин — витяжка із задньої частки гіпофіза тварин, містить 2 гормони — окситоцин та вазопресин. Дія пітуїтрину на міометрій визначається наявністю окситоцину. Вазопресин — антидіуретичний гормон, знижує діурез, затримує воду та йони в організмі і за рахунок цього підвищує AT. Пітуїтрин застосовують в акушер­стві та гінекології за таких самих показань, що й окситоцин.

Протипоказання: такі самі, як і в окситоцину. Пітуїтрин та­кож не можна застосовувати при артеріальній гіпертензії.

Простагландини — біогенні біологічно активні речовини, мають багатогранну фізіологічну активність.

Уперше їх було виявлено в передміхуровій залозі, звідки вони й отримали свою назву.

Простагландини груп Е і F виявляють виражену стимулювальну дію на матку, причому, на відміну від гормонів гіпофіза, міометрій чутливий до простагландинів протягом усього періоду вагіт­ності. Крім цього, простагландини (особливо динопростон) мають здатність розширювати шийку матки. Застосування простаглан­динів для стимуляції пологів є фізіологічно обґрунтованим: при фізіологічних пологах окситоцин, який утворюється в організмі матері і плода, забезпечує виділення простагландинів за рахунок ішемії міометрія та звільнення з клітин кальцію.

Динопрост (простагландин ^2а» ензапрост) — виявляє виражену стимулювальну дію на матку, підвищуює її тонус, розслаблює м’язи шийки матки.

Показання до застосування: для стимуляції пологів, зупинки значних маткових кровотеч, розширення шийки матки під час операцій, переривання вагітності за медичними показаннями на пізніх термінах (15 тиж і більше).

Побічні ефекти: тахікардія, бронхоспазм, підвищення темпе­ратури тіла, гіпертонус і розрив матки, ендометрит, флебіт.

Динопростон (цервіпрост, простив Ej) має властивості, подібні до таких динопросту, але відіграє більш важливу роль у початку поло­гового акту. Тому його застосовують у формі гелю і таблеток ендоцервікально для розширення шийки матки перед стимуляцією пологів окситоцином (якщо розширення шийки менше ніж на 6 пальців), а також так само, як і динопрост.

Естрогенні препарати (естрон, естраділ) підвищують чутли­вість матки до окситоцину та простагландинів.

Енергетичний комплекс і АТФ забезпечують енергію для ско­рочення м’язів.

Сигетин — синтетичний препарат, який посилює ритмічні ско­рочення матки та покращує кровообіг плода.

Показання до застосування: слабкість пологової діяльності, внутрішньоутробна асфіксія плода, порушення менструального циклу.

Спазмолітики (но-шпа, папаверин) і препарати зі спазмолітич­ними властивостями (атропіну сульфат, платифілін) усувають то­нічну дію гормонів і простагландинів та спазм шийки матки.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Засоби, що посилюють скоротливу активність міометрія (утеротоніки):

 1. ПОЄДНАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ З РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ
 2. Противірусні засоби для лікування та профілактики ГРВЗ
 3. Методи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань
 4. Психічний розвиток новонародженої дитини
 5. ПОНЯТТЯ ПРО УЧІННЯ. УЧБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ЯК ОДНА З ФОРМ УЧІННЯ
 6. Об'єкт валеології
 7. Принципи лікування ГРВЗ
 8. Роль материнських антитіл в захисті організму від вірусів
 9. Запобігання надходженню та нагромадженню радіонуклідів у продукції сільського господарства
 10. Препарати, що застосовуються для пригнічення імунної відповіді
 11. Морально-психологічне забезпечення оборони
 12. ЗАХВОРЮВАННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПОРУШЕНЬ У РАЦІОНІ ТА СТРУКТУРІ ХАРЧУВАННЯ