Залежність фармакотерапевтичних ефектів від ендогенних факторів

Відмінності в реакції на лікарські засоби визначаються як особ­ливостями організму хворого, так і умовами навколишнього середо­вища. Найбільш очевидним є вплив віку, статі, періоду вагітності і годування груддю, фізичних навантажень, температури довкілля, захворювань (у тому числі інфекційних), вплив лікарських засобів на працюючих з ними осіб, циркадних ритмів людини, сезонних змін в організмі, станів напруження, гарячки, особливостей харчу­вання, вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління та функціонального стану серцево-судинної системи, печінки, іму­нологічних механізмів, сечової системи (E.S. Vessel, 1982).

Вік

У дітей всмоктування лікарських речовин з травного каналу уповільнене. При тяжких захворюваннях дітям дошкільного віку препарати вводять внутрішньовенно, оскільки в них недостатньо розвинені м’язи і жировий шар, що утруднює всмоктування пре­паратів у разі введення внутрішньом’язово або підшкірно.

Розподіл лікарських речовин має відмінності в дітей різних ві­кових груп і залежить від вмісту в організмі води, здатності зв’я­зуватися з білками і рецепторами, стану кровообігу, ступеня про­никності ГЕБ (проникність ГЕБ для наркотичних анальгетиків, засобів для наркозу, седативних, снодійних підвищена). Фізіоло­гічні зрушення в організмі дитини призводять до змін метаболіз­му лікарських речовин (левоміцетин може спричинити розвиток сірого синдрому). Елімінація нирками в дітей, особливо в новона­роджених, знижена, оскільки швидкість клубочкової фільтрації мала (порівняно з такою в дорослих), тому під час проведення те­рапії дітям можливі проблеми з правильним дозуванням.

У людей віком понад 65 років змінюється фізіологічний стан ор­ганізму, збільшується кількість захворювань і відповідно обсяг лі­ків, які вони вживають. Також з віком змінюється реактивність організму на лікарські речовини. При цьому ефект може або поси­люватися, або послаблюватися порівняно з такою реакцією у людей молодого віку. Препарати, які впливають на ЦНС, можуть раптово призвести до більш сильного ефекту за звичайних концентрацій їх у крові, а седативні й снодійні — до більш тривалого.

Стать

У чоловіків біотрансформація відбувається у 2-3 рази швидше, ніж у жінок.

Жінки більш чутливі до морфіну, нікотину, стрихні­ну. Обережно слід призначати лікарські засоби жінкам у період вагітності, оскільки в цей час погіршується всмоктування ліків із травного каналу, знижується їхня концентрація в сироватці кро­ві, прискорюється виведення із сечею. Ризик захворювань плода, спричинених вживанням ліків, залежить від його чутливості до шкідливих речовин у різні періоди вагітності матері.

У жінок у період годування груддю більшість лікарських засо­бів виділяється з молоком. їм протипоказані солі літію, індометацин, левоміцетин, тетрациклін, антикоагулянти, атропін, вітамі­ни А і D у високих дозах. Деякі препарати можуть зменшити або припинити лактацію: естрогени, прогестерон, фуросемід, адрена­лін. Стимулюють лактацію окситоцин, нікотинова, аскорбінова, глутамінова кислоти, тіамін, піридоксин, токоферол.

Патологічні процеси

Патологічні процеси можуть впливати на фармакокінетику і фармакодинаміку препаратів. Так, запальні процеси, дистрофія, гіповітамінози, атеросклероз змінюють фармакокінетику лікарсь­ких речовин. При захворюваннях печінки метаболізм ліків спо­вільнюється. При алкоголізмі спотворюється дія препаратів таких фармакологічних груп: снодійних, транквілізаторів, протигістамінних, деяких антибактеріальних, гіпотензивних, антикоагулян­тів, протисудомних.

Циркадні ритми

Циркадні (добові) ритми — це коливання активності метаболіч­них ферментів печінки, чутливості ЦНС до дії психотропних речо­вин, ниркової екскреції, функції надниркових залоз тощо. Встанов­лено, що найсильніше антитромботична дія гепарину проявляється о 4-й годині ранку, найменше — о 8-й годині. Глюкокортикоїди при­значають згідно з циркадним ритмом активності гормонів наднир­кових залоз: 70-80 % добової дози — о 7-8-й годині ранку, решту — до 14-ї години. При бронхіальній астмі у 80 % хворих напади частіше стаються вночі. Побічні ефекти внаслідок застосування нестероїдних протизапальних препаратів, зокрема індометацину, виникають значно рідше, якщо їх призначають у вечірні години.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Залежність фармакотерапевтичних ефектів від ендогенних факторів:

 1. Залежність здоров'я людини від стану хребта
 2. Вплив екологічних факторів на здоров'я людини
 3. Методи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань
 4. Вітаміни (від vita — життя)
 5. Роль материнських антитіл в захисті організму від вірусів
 6. Перехід від зовні зумовленої моральної поведінки до свідомої
 7. Інструкція з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу
 8. Інструкція про заходи з профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу
 9. Мінеральні речовини (від minera - - руда)
 10. Психічний розвиток дитини від 3 до 7 років
 11. Сенсорно-перцептивний розвиток дитини від 3 до 7 р.
 12. Психофізіологічні особливості темпераменту дітей від народження до 7 років
 13. Вікова періодизація психічного розвитку дитини від народження до закінчення школи
 14. РОЗВИТОК УВАГИ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ
 15. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ