Психотропні засоби

Нейролептики (антипсихотики)

Транквілізатори (анксіолітики)

Седативні (заспокійливі) засоби

Антидепресанти

Психостимулятори

Ноотропні засоби

Адаптогени

Аналептики

Медичні терміни: астенія, асфіксія, галюцинація, депресія, істерія, ко­лапс, манія, марення, невроз, психоз, шизофренія, шок.

Психічні захворювання кардинально відрізняються від усіх інших хвороб. Діагноз цих розладів установлюють виключно на основі суб’єктивних симптомів. Не існує об’єктивних (лабораторних, інстру­ментальних та ін.) підтверджень захворювання. Симптомами розумо­вих відхилень є ненормальність у поведінці, настрої, сприйнятті, мис­ленні на інтелектуальному рівні. Деякі з цих відхилень призводять до неадекватних поведінки та взаємодії з навколишнім світом настільки, що пацієнти стають небезпечними один для одного та для інших лю­дей. Це визнано законом. Проте переважна більшість пацієнтів з пси­хічними розладами потребує амбулаторного або стаціонарного ліку­вання так само, як і пацієнти з іншими хворобами.

Психічні захворювання мають психічні та неврологічні симпто­ми. До психічних належать ненормальна переконаність (манія), не­нормальне сприйняття (галюцинації, марення, ілюзії) і певні порушення мислення.

Неврологічні симптоми проявляються перебільшенням емоцій (хвилювання, депресія), душевним неспокоєм, нападами паніки, істерією, фобією (страхом) та ін.

Психічними хворобами вважаються такі, при яких пацієнт не усвідомлює свого стану.

До психічних хвороб належать шизофренія, маніакально-депресивний психоз, божевілля, деменція, депресія, манія тощо.

Препарати, які застосовують для лікування пацієнтів із пси­хічними захворюваннями, мають загальну назву «психотропні засоби*.

Психотропні препарат — засоби, здатні впливати на психічний та емоційний стан людини та змінювати його.

Класифікація психотропних препаратів

Психотропні препарати, що пригнічують ЦНС Психотропні засоби, що збуджують ЦНС
Нейролептики (антипсихотики) Транквілізатори (анксіолітики) Седативні (заспокійливі) препарати Антидепресанти

Ноотропні засоби

Психостимулятори

Адаптогени

Аналептики

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Психотропні засоби:

 1. Противірусні засоби для лікування та профілактики ГРВЗ
 2. Методи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань
 3. Принципи лікування ГРВЗ
 4. Запобігання надходженню та нагромадженню радіонуклідів у продукції сільського господарства
 5. Препарати, що застосовуються для пригнічення імунної відповіді
 6. Морально-психологічне забезпечення оборони
 7. Методичні рекомендації

  . Принципи діагностики та лікування хворих На гострі респіраторні вірусні захворювання, 2009
 8. КВАЛІФІКОВАНА ПРОПАГАНДА ПСИХОЛОГІЇ
 9. Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник, 2013
 10. Лікування ангін
 11. Визначення, зміст та основні напрямки морально-психологічного забезпечення бойового чергування