Протипухлинні (протибластомні) засоби

Протипухлинні (протибластомні) засоби — це лікарські засо­би, які здатні пригнічувати проліферацію злоякісних клітин на різних стадіях їхнього поділу.

Як протипухлинні застосовують понад 50 препаратів, а потен­ціальних засобів вивчено понад 500 000.

Головним недоліком більшості протипухлинних препаратів є мала вибірковість дії сто­совно пухлинних клітин. Крім того, швидко виникає звикання клітин до препаратів.

Процес звикання можна уповільнити шляхом комбінованого застосування препаратів з різною структурою і неоднаковим ме­ханізмом дії. Протибластомним засобам властиві тяжкі побічні і токсичні ефекти. При цьому уражаються кістковий мозок, слизо­ві оболонки кишечнику, виявлено негативний вплив на статеві за­лози (застосування протибластомних препаратів може зумовити стерильність). Ці засоби також виявляють імунодепресивну, му­тагенну і тератогенну дію. У деяких випадках для зменшення токсичної дії і підвищення ефективності препаратів їх вводять внутрішньоартеріально безпосередньо до пухлини. Останнім ча­сом як один з компонентів комбінованої терапії при пухлинних захворюваннях використовують імуностимулювальні засоби. В основі комбінованої терапії пухлин лежить принцип використан­ня препаратів з різною хімічною будовою і механізмом дії.

Класифікація протипухлинних засобів

• Алкілювальні засоби (циклофосфан, тіофосфамід, мієлосан)

•Антиметаболіти (меркаптопурив, метотрексат, фторурацил)

•Алкалоїди (колхамів, вінбластив, вівкристив)

•Антибіотики (брунеоміцин, блеоміцин)

• Гормональні та антигормональні засоби (фосфестрол, флутамід)

• Ферментні засоби (L-аспарагіназа)

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Протипухлинні (протибластомні) засоби:

 1. Противірусні засоби для лікування та профілактики ГРВЗ
 2. Методи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань
 3. Принципи лікування ГРВЗ
 4. Запобігання надходженню та нагромадженню радіонуклідів у продукції сільського господарства
 5. Препарати, що застосовуються для пригнічення імунної відповіді
 6. Морально-психологічне забезпечення оборони
 7. Методичні рекомендації

  . Принципи діагностики та лікування хворих На гострі респіраторні вірусні захворювання, 2009
 8. КВАЛІФІКОВАНА ПРОПАГАНДА ПСИХОЛОГІЇ
 9. Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник, 2013
 10. Лікування ангін
 11. Визначення, зміст та основні напрямки морально-психологічного забезпечення бойового чергування
 12. Методи теоретичного психологічного дослідження
 13. Розвиток мислення у немовлячому віці
 14. Основні напрями психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій
 15. Основні напрямки психічного розвитку дітей у навчально-виховному процесі
 16. Основні напрями психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій
 17. Розвиток волі у дошкільному віці
 18. Методологія психологічного дослідження