Протиепілептичні засоби

Медичні терміни: епілепсія, епілептичний статус, атаксія, кахексія, аб­стиненція, форсований діурез.

Протиепілептичні засоби — застосовують для попередження або зменшення судом при нападах різних форм епілепсії.

Це захворюван­ня є наслідком виникнення в корі великого мозку або підкоркових мозкових центрах вогнища збудження, яке передається на нервові та м’язові системи. Є декілька судомних і безсудомних форм епілепсії. Розрізняють:

• великі судомні напади — тоніко-клонічні судоми з втратою свідомості. Через декілька хвилин настає загальне пригні­чення ЦНС, виникають тривалі судомні напади, або напа­ди, що відбуваються один за одним з малими інтервалами, і позначаються терміном «епілептичний статус»;

• малі напади епілепсії, що характеризуються нетривалою втратою свідомості;

• міоклонус-епілепсія, що проявляється нетривалими судом­ними посмикуваннями;

• фокальна (парціальна) епілепсія, що характеризується на­падами порушення поведінки, немотивованими вчинками, про які хворий не пам’ятає.

Судоми при такій формі не виникають.

Лікування хворих з кожною з форм епілепсії проводять певни­ми протиепілептичними засобами.

Класифікація протиепілептичних засобів залежно від їх застосування при певних формах епілепсії

І. Генералізовані форми епілепсії

Великі судомні напади

• Фенобарбітал

• Гексамідин

• Дифенін

• Карбамазепін

• Натрію вальпроат

Епілептичний статус

• Діазепам

• Лоразепам

• Клоназепам

• Фенобарбітал

• Дифеніл

• Засоби для наркозу

Малі напади епілепсії

• Етосуксимід

• Натрію вальпроат

• Клоназепам

• Триметин

Міоклонус-епілепсія

• Клоназепам

• Натрію вальпроат.

II. Фокальні (парціальні) форми епілепсії

· Карбамазепін

• Натрію вальпроат

• Дифенін

• Фенобарбітал

• Гексамідин

• Клоназепам.

Механізм дії протиепілептичних засобів полягає у пригніченні рухових зон кори і підкірки, у збільшенні вмісту в ЦНС ендоген­ного гальмівного медіатору ГАМК; зменшенні збуджувальної дії на ЦНС амінокислот.

Фенобарбітал (люмінал) для лікування хворих на епілепсію призначають у субгіпнотичних дозах. Ефективність препарату зу­мовлена пригнічуючим впливом на збудливість нейронів епілеп­тичного вогнища. Не виключена можливість розвитку звикання та лікарської залежності.

Показання до застосування: великі судомні напади, епілеп­тичний статус, фокальні форми епілепсії. Призначають у вигляді моно- і комбінованої терапії.

Карбамазепін (тегретол, фінлепсин) — спричинює протисудомний ефект, який виявляється у попередженні та ослабленні епілептичних нападів, а також у позитивній психотропній дії. Після прийому препарату у хворих покращується настрій, вони стають більш діяльними.

Показання до застосування: великі судомні напади, фокальна епілепсія, змішані форми епілепсії.

Побічні ефекти: диспепсичні розлади, головний біль, порушен­ня акомодації.

Етосуксимід (суксилеп) є препаратом вибору для профілакти­ки малих нападів епілепсії. Його також призначають при міоклонічних формах епілептичних нападів.

Побічні ефекти: диспепсичні розлади, загальна слабкість, сон­ливість; при тривалому застосуванні — порушення з боку крові та функції нирок.

Натрію вальпроат (депакін, конвулекс) — сприяє накопичен­ню в мозку ГАМК (інгібує ГАМК-трансаміназу), а також блокує натрієві канали, внаслідок чого знижуються збудливість і судом­на готовність моторних зон великого мозку, Покращуються пси­хічний стан і настрій.

Показання до застосування: всі форми епілепсії (особливо ефективний при великих і малих нападах, меншою мірою — при фокальній епілепсії).

Побічні ефекти: нудота, атаксія, сонливість (рідко спостеріга­ються і не дуже виражені). Є дані, що препарат підсилює побічні ефекти інших протиепілептичних засобів і це слід враховувати під час проведення комбінованої терапії хворих на епілепсію.

Клоназепам (антелепсин) — спричинює транквілізувальну, міорелаксувальну, анксіолітичну і протисудомну дію. Препарат діє безпосередньо на кіркові і підкіркові епілептогенні вогнища, а також припиняє поширення судомних розрядів на інші ділянки мозку; підвищує вплив гальмівного медіатору ГАМК на пре- і постсинаптичні мембрани нервових клітин.

Показання до застосування: малі судомні, міоклонічні напа­ди, епілептичний статус і судомні напади у немовлят.

Побічні ефекти: сонливість, рідко — атаксія, втрата апетиту.

Снодійні та протиепілептичні засоби

Назва

препарату

Форма випуску Спосіб застосування Вищі дози та умови зберігання
Снодійні засоби
Фенобартітал

(Phenobarbita-

lит)

Порошок, таб­летки по 0,005, 0,05, 0,1 г Всередину по 0,1-0,2 г за годину перед сном; при епілепсії — по 0,05 г 2 рази в день, поступово підвищуючи дозу, але не більше 0,6 г за добу. Як заспокійливий — по 0,01-0,05 г 2-3 рази на день ВРД — 0,2 г,

ВДЦ —0,5 г

Список Б

Нітразепам

(Nitrazepa-

тит)

Таблетки по 0,005,0,01 г По 0,005-0,01 г за півгодини перед сном ВРД-0,2 г,

Список Б У темному місці

Бромізовал

(Bromisovalum)

Порошок, таб­летки по 0,3 г Внутрішньо по 0,6-0,75 г за півгодини перед сном ВРД — 1 г,

ВДЦ — 2 г

У добре закупореній тарі з темного скла у темному місці

Продовження

Назва

препарату

Форма випуску Спосіб застосування Вищі дози та умови збеоігання
Зопіклон

(Zopiclonum)

Таблетки по 0,0075 г Внутрішньо по 0,0075 г перед сном У темному місці при кімнатній температурі
Доксиламін

(Doxylaminum)

Таблетки по 0,015 г Внутрішньо по 0,015— 0,03 г за 15-30 хв перед сном У сухому прохо­лодному місці
Протиепілептичні засоби
Карбамазепін

(Етазепін, те-

гретол,

фінлепсин)

(Carbamazepi-

пит)

Таблетки по 0,1,0,2 та 0,4 г Всередину по 0,2 г 2-3 рази на день з поступовим підвищен­ням дози до 0,6-1,2 г Список Б
Етосуксимід

(Суксилеп)

(Ethosuximi-

dum)

Таблетки і капсули по 0,25 г Всередину по 0,25 г 4-6 разів на день під час їди ВРД для дорос­лих — 0,5 г, ВДЦ —2 г Список Б
Натрію

вальпроат

(Конвулекс,

конвульдофін,

депакін)

(Natrii

valproicum)

Таблетки і кап­сули по 0,15, 0,2,0,3 та 0,5 г; сироп по 0,05 і 0,3 г в 1 мл; сироп у флако­нах по 120 мл Всередину під час їди. Лікування починати з дози 0,015 г/кг за добу, потім поступово підви­щувати до 0,03 г/кг за 2-3 прийоми ВДЦ для дорос­лих — 2,4 г

Список Б

У прохолодному, захищеному від світла місці

Клоназепам

(Clonazepanum)

Таблетки по 0,001 г Всередину по 1-2 таблет­ки 3-4 рази на день Список Б

Фармакобезпека:

— слід враховувати, що всі протиепілептичні засоби мо­жуть зумовити синдром відміни (відновлення і підсилення су­дом), тому при відміні препаратів необхідно поступово знижу­вати дозу;

— протисудомна дія фенобарбіталу зменшується у разі по­єднання його з препаратами раувольфії;

— карбамазепін не сумісний з тетрациклінами;

—при застосуванні натрію вальпроату категорично заборонено вживати алкоголь;

— при одночасному застосуванні карбамазепіну і натрію валь­проату можливий розвиток коми;

— після їди приймають карбамазепін, етосуксимід, натрію вальпроат.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Протиепілептичні засоби:

 1. Противірусні засоби для лікування та профілактики ГРВЗ
 2. Методи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань
 3. Принципи лікування ГРВЗ
 4. Запобігання надходженню та нагромадженню радіонуклідів у продукції сільського господарства
 5. Препарати, що застосовуються для пригнічення імунної відповіді
 6. Морально-психологічне забезпечення оборони
 7. Методичні рекомендації

  . Принципи діагностики та лікування хворих На гострі респіраторні вірусні захворювання, 2009
 8. КВАЛІФІКОВАНА ПРОПАГАНДА ПСИХОЛОГІЇ
 9. Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник, 2013
 10. Лікування ангін
 11. Визначення, зміст та основні напрямки морально-психологічного забезпечення бойового чергування
 12. Методи теоретичного психологічного дослідження
 13. Розвиток мислення у немовлячому віці
 14. Основні напрями психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій
 15. Основні напрямки психічного розвитку дітей у навчально-виховному процесі
 16. Основні напрями психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій
 17. Розвиток волі у дошкільному віці