ГЛАВА 12. ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ, ЇХ СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ ТА АНТАГОНІСТІВ

Медичні терміни: акромегалія, гіпофізарний нанізм, мікседема, крети­нізм, базедова хвороба, тиреотоксичний та ендемічний зоб, енурез, нецукровий діабет, цукровий діабет, алергія, колагеноз, артрит, шок, дисмено­рея, безпліддя, кахексія.

Гормони — білково-пептидні або стероїдні сполуки, що секретуються ендокринними залозами і виділяються безпосередньо в кров.

Гормони — важлива складова нейроендокринного комплексу, який виконує функції гомеостазу, взаємодії різних систем людського орга­нізму, збереження виду, адаптації до навколишнього середовища. Недостатня секреція гормонів (гіпофункція залоз) призводить до розвитку різних ендокринних захворювань — гіпотиреозу, цукрово­го діабету, безплідності тощо. Надлишкова секреція гормонів (гіпер­функція залоз) також проявляється ендокринною патологією — гі­гантизмом, акромегалією, тиреотоксикозом тощо.

Гормональну терапію проводять з метою заміщення недостат­ності утворення гормонів у ендокринних залозах і лікування гіпо­функції, а також при неендокринних хворобах для підвищення резистентності організму, при порушенні обміну речовин, під час інфекційних та алергічних хвороб тощо.

Слід завжди пам’ятати, що тривале лікування гормонами зни­жує секреторну активність відповідної залози і навіть може зумо­вити її атрофію. При цьому раптове переривання гормонотерапії може спричинити розвиток синдрому відміни — гормональну не­достатність. Для попередження такого ускладнення завжди на­прикінці лікування дозу знижують поступово і застосовують пев­ні методи стимуляції відповідної залози.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме ГЛАВА 12. ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ, ЇХ СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ ТА АНТАГОНІСТІВ:

 1. Вторая глава «Любовь в юношеском и взрослом возрасте»
 2. Глава ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
 3. Глава 1. «Психологические исследования понимания в психологии».
 4. Глава ДИФФУЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
 5. Первая глава «Современное состояние проблемы любви в научной литературе»
 6. Глава 2. «Психологические исследования макиавеллизма личности и манипулятивного поведения субъекта».
 7. Третья глава «Эмпирическое исследование когнитивного и эмоционального компонентов чувства любви у людей юношеского и взрослого возраста»
 8. Особенности действия лекарственных препаратов у пожилых
 9. ПРЕПАРАТЫ II ПОКОЛЕНИЯ
 10. Психотропные препараты
 11. Антигистаминные препараты
 12. ПРЕПАРАТЫ I ПОКОЛЕНИЯ
 13. «Противодиарейные» препараты
 14. ПРОЧИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
 15. Классификации антиаритмических препаратов
 16. Препараты класса IV
 17. Лекарственные и химические препараты
 18. Цитотоксичні препарати