Поняття про адренорецептори

Основні ефекти, що пов’язані зі стимуляцією а- і β-адренорецепторів

а-Адреаорецептори β1-Адренорецептори β2-Адренорецептори
Звуження судин (особливо шкіри, слизових оболо­нок, нирок).
Мідріаз (розширення зіниць) Зниження моторики і тонусу кишечнику
Підвищення частоти і сили серцевих скорочень Розширення судин (особли­во скелетних м’язів, серця, мозку). Зниження тонусу бронхів. Зниження тонусу міометрія. Підсилення глікогенолізу та ліполізу

В адренергічних синапсах передача збудження здійснюється за до­помогою медіатору (трансмітера) норадреналіну. Структуру адре­нергічного синапсу вивчено недостатньо. Вважається, що адренергіч­ні аксони, що підходять до ефектора, мають численні розширення, які виконують функції нервових закінчень. У них відбувається син­тез норадреналіну. При надходженні нервового імпульсу норадреналін виділяється в синалтичну щілину і взаємодіє з адренорецепто­ром постсинаптичної мембрани, внаслідок чого виникають різні біохімічні реакції, які супроводжуються зміною фізіологічних ефек­тів. Діє норадреналін нетривало. Частина медіатору повертається у закінчення адренергічних волокон, де метаболізується ферментом моноаміноксидазою (МАО), а частина, що залишилася в синаптичній щілині, — ферментом катехолортометилтрансферазою (КОМТ).

Класифікація лікарських засобів

Класифікація лікарських засобів за дією на адренорецептори

Адреноміметичні засоби Антиадренергічні
засоби
а-Адреноміметичні

Норадреналіну гідротартрат

Мезатон

Нафтизин

Галазолін

а-Адреноблокатори

Фентоламін

Тропафен

Празознн (мініпрес)

Пірроксан

Продовження

Адреноміметичні засоби Антиадренергічні засоби
Називін Серміон
Візин
β-Адреноміметичні β-Адреноблокатори
Ізадрин (новодрин, ізопреналін) Анаприлін (пропранолол, обзидан)
Сальбутамол (вентолін) Тразикор (окспренолол)
Беротек (фенотерол, партусистен) Атенолол
Спіропент (кленбутерол) Ацебуталол
Орципреналіну сульфат (алупент, Метопролол
астмопент) Талінолол
а-, β-Адреноміметичні засоби
Адреналіну гідрохлорид (епінефрин)
Симпатоміметичні засоби Симпатолітичні засоби
Ефедрину гідрохлорид Октадин
Резерпін

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Поняття про адренорецептори:

 1. Поняття про моральність
 2. Загальне поняття про психічний розвиток
 3. Поняття про венеричні хвороби
 4. Загальне поняття про психологію виховання
 5. Поняття про сюжет та зміст сюжетно-рольової гри
 6. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НАУКИ ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
 7. Поняття про навчання та його психологічні механізми
 8. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО "ТРЕТІЙ СТАН" ТА ЙОГО ПРИЧИНИ
 9. ПОНЯТТЯ ПРО ВАЛЕОЛОГІЮ. ОБ'ЄКТ, МЕТОД ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ
 10. ПОНЯТТЯ ПРО УЧІННЯ. УЧБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ЯК ОДНА З ФОРМ УЧІННЯ
 11. Загальне поняття про психологію виховання. Предмет і завдання психологи виховання
 12. Поняття про психіку здоров'я, структура психіки