Основні поняття фармакодинаміки

Фармакологічний ефект — це зміни в організмі під дією лікар­ських засобів.

Механізм дії — це спосіб досягнення фармакологічного ефекту. Терапевтичні і токсичні ефекти ліків залежать від їх перетворень в організмі пацієнта.

У більшості випадків лікарські речовини взає­модіють зі специфічними компонентами клітин — рецепторами.

Властивості рецепторів:

— відповідальні за вибірковість дії ліків;

— на рівні рецепторів відбувається дія лікарських засобів;

—препарати, що зв’язуються з рецепторами і змінюють їх функ­ції, є агоністами, а ті, що не змінюють функції, — антагоністами.

Види дії лікарських засобів:

—місцева — дія препарату на місце застосування (місцево-анестезуюча);

— резорбтивна — після всмоктування і надходження у велике коло кровообігу, а потім у тканини; залежить від шляху введення і здатності препарату проникати через біологічні бар’єри;

— ефект рефлекторної дії на екстеро- або інтерорецептори про­являється зміною стану виконавчих органів (наприклад, гіркоти — для збудження апетиту; гірчичники — при захворюваннях органів дихання);

— пряма дія — це безпосередній контакт лікарської речовини з тканинами;

— вибіркова — дія препарату тільки на певні рецептори (афінітет речовини до рецептора);

— зворотна дія — неміцна взаємодія «речовина — рецептор» (для більшості препаратів);

— незворотна — міцна взаємодія «речовина — рецептор*.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Основні поняття фармакодинаміки:

 1. Основні поняття дисципліни
 2. ПОНЯТТЯ "ЯКІСТЬ ЖИТТЯ" ТА її ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ
 3. Основні поняття предмету валеології
 4. ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
 5. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НАУКИ ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
 6. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО "ТРЕТІЙ СТАН" ТА ЙОГО ПРИЧИНИ
 7. Поняття цінностей у психології
 8. Поняття віку та характеристика його у психології
 9. ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ ЗДОРОВ'Я ТА ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ
 10. Поняття малої групи і колективу
 11. НОВІ ВАЛЕОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ
 12. Поняття про моральність
 13. Загальне поняття про психічний розвиток
 14. Поняття, структура та категорії моральної свідомості
 15. Поняття насильницької поведінки, її ознаки та класифікація
 16. Основні вітчизняні теорії особистості
 17. Поняття про венеричні хвороби
 18. Поняття про сюжет та зміст сюжетно-рольової гри