Матеріали для самоконтролю

Запитання

1. Що таке наркоз? Назвіть засоби для інгаляційного наркозу та на­ведіть їх порівняльну характеристику.

2. У чому полягає відміна засобів для неінгаляційного наркозу від та­ких для інгаляційного? Проведіть фармакотерапевтичний аналіз окремих препаратів.

3. Що характерно для снодійних засобів? Назвіть препарати та особ­ливості їх застосування.

4. Як поділяються засоби, що застосовують для фармакотерапії епі­лепсії? Назвіть препарати цієї групи.

5. Назвіть протипаркінсонічні засоби, принцип їх дії.

Тести

1. Для інгаляційного наркозу використовують такі засоби:

а) тіопентал-натрію, кетамін, фторотан;

б) ефір для наркозу, фторотан, пропанідид;

в) натрію оксибутират, кетамін, пропанідид;

г) ефір для наркозу, фторотан, діазоту оксид;

д) ізофлуран, енфлуран, тетурам.

2. Визначте мету введення наркотичних анальгетиків, транквілізато­рів, міорелаксантів разом із наркозними засобами:

а) для кумуляції;

б) для потенціювання;

в) для антагонізму;

г) для сенсибілізації;

д) для тафілаксії.

3. Визначте препарати, які сприяють настанню фізіологічного сну, збільшують його тривалість і глибину:

а) фторотан, фенобарбітал, нітразепам;

б) зопіклон, золпідем, донорміл;

в) бромізовал, леводопа, мідантан;

г) фенобарбітал, карбамазепін, етосуксимід;

д) етамінал-натрію, юмекс, наком.

4. Виберіть правильне ствердження:

а) тетурам застосовують для лікування хворих на алкоголізм, оскільки він виявляє протиблювотну дію;

б) тетурам пригнічує метаболізм етилового спирту на рівні ацетилальдегіду;

в) тетурам сприяє окисненню етилового спирту до оксиду вуглецю та води;

г) тетурам застосовують при гострому отруєнні спиртом етиловим;

д) тетурам сприяє виведенню етилового спирту.

5. Визначте мету застосування етосуксиміду:

а) для лікування пацієнтів із хворобою Паркінсона;

б) при епілептичному статусі;

в) для запобігання малим нападам епілепсії;

г) для запобігання великим судомним нападам епілепсії;

д) для лікування хворих з міоклонус-епілепсією.

6. Пацієнт приймає нейролептик, що спричиняє явища паркінсонізму. Ви­значте препарати, що призначають для запобігання такому ускладненню:

а) леводопа;

б) юмекс;

в) мадопар;

г) наком;

д) циклодол.

Ситуаційні задачі

1. У флаконі міститься 1 г тіопентал-натрію, його потрібно ввести внутрішньовенно для неінгаляційного наркозу у формі 2,5 % розчи­ну.

Як це зробити?

2. Медична сестра приготувала для первинного оброблення рук хірур­га 95 % спирт етиловий. Проаналізуйте її дії. Відповідь обґрунтуйте.

3. Пацієнтові призначено натрію вальпроат. Дайте поради щодо вжи­вання.

4. *Аптекою отримані засоби, що пригнічують функцію ЦНС. На­звіть, які з них є: засобами для наркозу; снодійними; протиепілептичними та протипаркінсонічними, а також визначте препарати, що не відпускаються амбулаторним хворим:

• бромізовал;

• донорміл;

• енфлуран;

• ефір для наркозу;

• імован;

• ізофлуран;

• карбамазепін;

• клоназепам;

• кетамін;

• мадопар;

• мідантан;

• натрію оксибутират;

• пропанідид;

• суксилеп;

• фенобарбітал.

5. Пацієнтові відпускають шипучі таблетки донормілу. Що слід до­датково з’ясувати і які дати поради щодо вживання препарату?

6. *Перевірте рецептурні прописи:

• дорослому

Rp.: Ethosuximidi 0,25 D. t. d. N. in caps.

S. Всередину no 1 капсулі 1 раз на день під час їди

• дитині віком 6 міс Rp.: Phenobarbithali 0,02 Sacchari0,2 М. t. pulv.

D. t. d. N. 30

S. Всередину no 1 порошку 2 рази на день

7. Випишіть рецепти на:

— снодійний засіб, що не порушує фази сну;

— спирт етиловий для оброблення операційного поля;

— засіб для лікування хворих з великими епілептичними нападами;

— засіб для лікування хворих з малими епілептичними нападами;

— засіб для лікування пацієнтів із хворобою Паркінсона, що пригнічує холінергічний вплив.

Робота з рецептурником

1. Занотуйте класифікацію лікарських засобів, що пригнічують ЦНС.

2. Унесіть до словника фармакологічних термінів: наркоз; стадії наркозу; премедикація; комбінований наркоз; ГАМК; снодійні засо­би; протиепілептичні засоби; протипаркінсонічні засоби.

3. Запишіть до словника клінічних термінів: кахексія; епілепсія; епі­лептичний статус; хвороба Паркінсона; ригідність; гіпокінезія.

4. Завдання з фармакотерапії (оформляється у вигляді таблиці): на препарати кетамін, пропанідид, тіопентал-натрій, нітразепам, імован, фенобарбітал, карбамазепин, етосуксимід, натрію вальпроат.

5. Випишіть вищі та середньотерапевтичні дози препаратів для дорослих та дітей: фенобарбіталу; бромізовалу; карбамазепіну; натрію вальпроату.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Матеріали для самоконтролю:

 1. Задания для самоконтроля
 2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
 3. Тесты для самоконтроля
 4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
 5. Тести та задачі для самоконтролю
 6. Вопросы для самоконтроля по дисциплине
 7. Тести та задачі для самоконтролю
 8. Тести та задачі для самоконтролю
 9. Тести та задачі для самоконтролю
 10. Тести та завдання для самоконтролю
 11. Тести та завдання для самоконтролю
 12. Тести та завдання для самоконтролю
 13. Тести та завдання для самоконтролю
 14. Тести та задачі для самоконтролю
 15. Тести та задачі для самоконтролю
 16. Тести та завдання для самоконтролю
 17. Тести та завдання для самоконтролю
 18. Тести та завдання для самоконтролю
 19. Тести та завдання для самоконтролю