Матеріали для самоконтролю

Запитання

1. Що таке притипухлинні засоби і як їх класифікують?

2. У чому полягає принцип дії алкілювальних засобів? Назвіть пре­парати та їх застосування.

3. Що таке антиметаболіти? Назвіть препарати і проведіть їх фармакотерапевтичний аналіз.

4. Алкалоїди яких рослин виявляють протипухлинну дію? Назвіть препарати та їх застосування.

5. Назвіть антибіотики, що виявляють протибластомну дію, та дайте їм фармакотерапевтичну характеристику.

6. Проведіть фармакотерапевтичний аналіз гормональних та антигормональних препаратів, що застосовують в онкології.

Тести

1. Визначте препарат з алкілювальних засобів, що призначають при

гемобластозах:

1) дексаметазон;

2) флутамід;

3) колхадин;

4) брунеоміцин;

5) циклофосфан.

2. Визначте препарат алкалоїду для лікування хворих на рак шкіри:

1) тіофосфамід;

2) колхамін;

3) блеоміцин;

4) фторурацил;

5) мієлосан.

3. Визначте антагоніст фолієвої кислоти для лікування гострого лей­козу в дітей:

1) тестостерону пропіонат;

2) фторурацил;

3) метотрексат;

4) тіофосфамід;

5) вінкристин.

4. Визначте антибіотик для лікування хворих на рак слизових обо­лонок порожнини рота і гортані:

1) меркаптопурин;

2) вінбластин;

3) вінкристин;

4) блеоміцин;

5) фосфестрол.

5. Визначте ферментний препарат для лікування хворих на гостру лімфобластну анемію:

1) брунеоміцин;

2) флутамід;

3) L-аспарагіназа;

4) мієлосан;

5) циклофосфамід.

Ситуаційні задачі

1. Є флакони зі стерильним порошком брунеоміцину по 0,0005 г. Па­цієнтові призначено ввести внутрішньовенно 0,00015 г препарату. Як це зробити?

2. Є таблетки метотрексату по 0,0025 г. Пацієнтові призначено 7,5 мг препарату. Яку кількість одиниць препарату слід дати пацієнту?

3. *В анотації до протипухлинного препарату вказано, що він спри­чинює лейкопенію, тромбоцитопенію, анемію, геморагічний цистит, алопецію.

Поясніть ці терміни.

4. *Аптекою отримані гормональні препарати: тестостерону пропіонат, тестенат. синестрол, фосфестрол; антиестрогенний — тамоксифену цитрат; антиандрогенний — флутамід. Визначте, які з них є ефективними для лікування хворих на рак молочної залози, а які — на рак передміхурової залози? Відповідь обґрунтуйте.

5. У діагностичне відділення надійшли препарати: йодоліпол, інди­гокармін, білігност. Обґрунтуйте їх застосування. Проведіть фармакотерапевтичний аналіз.

6. *Перевірте рецептурні прописи:

Rp: Colchacini 0,5 % — 25 г

D. S. На поверхню пухлини наносять 1-1,5 г мазі, зверху наклада­ють марлеву серветку і заклеюють лейкопластиром Rp: Pulvis Bleomycini 0,15

D. S. Вводити внутрішньовенно повільно (5 хв). Перед введенням вміст ампули розчинити в 20 мл ізотонічного розчину натрію хлориду

7. Випишіть рецепти на:

— алкілювальний засіб при гемобластозах;

— антиметаболіт для лікування гострого лейкозу в дітей;

— алкалоїд з барвінку рожевого;

— антибіотик для лікування хворих на рак яєчника;

— антиестрогенний препарат для лікування хворих на рак перед­міхурової залози;

— ферментний препарат для лікування хворих на лімфосаркому.

Робота з рецептурником

1. Занотуйте класифікацію протипухлинних засобів.

2. У словник фармакологічних термінів внесіть: протипухлинні (протибластомні) засоби; цитотоксична дія; ДНК; РНК; антиметаболіти; алкалоїди; антиестрогенні препарати; антиандрогенні засоби.

3. Виконайте завдання з фармакотерапії (оформити у вигляді табли­ці) на препарати метотрексат, циклофосфан, меркаптопурин, вінбластин, вінкристин, брунеоміцин.

4. Випишіть вищі та середньотерапевтичні дози протипухлинних препаратів для дорослих і дітей.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Матеріали для самоконтролю:

 1. Задания для самоконтроля
 2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
 3. Тесты для самоконтроля
 4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
 5. Тести та задачі для самоконтролю
 6. Вопросы для самоконтроля по дисциплине
 7. Тести та задачі для самоконтролю
 8. Тести та задачі для самоконтролю
 9. Тести та задачі для самоконтролю
 10. Тести та завдання для самоконтролю
 11. Тести та завдання для самоконтролю
 12. Тести та завдання для самоконтролю
 13. Тести та завдання для самоконтролю
 14. Тести та задачі для самоконтролю
 15. Тести та задачі для самоконтролю
 16. Тести та завдання для самоконтролю
 17. Тести та завдання для самоконтролю
 18. Тести та завдання для самоконтролю
 19. Тести та завдання для самоконтролю