Матеріали для самоконтролю

Запитання

1. Що таке сульфаніламідні препарати? Наведіть їх класифікацію та обґрунтуйте застосування препаратів.

2. У чому полягає механізм антибактеріальної дії? Обґрунтуйте схему лікування препаратами.

3. Що характерно для нітрофуранів? Проведіть порівняльну характе­ристику препаратів.

4. В яких випадках і як призначають похідні 8-оксихіноліну? Назвіть препарати та проведіть їх фармакотерапевтичний аналіз.

5. Особливість застосування в медичній практиці похідних фторхінолону.

Тести

1. Визначте спектр протимікробної дії сульфаніламідів:

а) кишкові палички, мікобактерії туберкульозу, холерний вібріон;

б) синьогнійна паличка, трепонеми, шигели;

в) хламідії, патогенні коки, кишкова паличка, холерний вібріон;

г) збудник коклюша, сальмонели, рикетсії;

д) патогенні коки, шигели, хламідії, синьогнійна паличка;

2. Визначте захворювання, для лікування яких призначають фталазол:

а) кишкові інфекції;

б) туберкульоз;

в) пневмонія;

г) лямбліоз;

д) трихомоноз.

3. Щоб запобігти кристалізації внаслідок застосування сульфаніл­амідних препаратів, слід вжити таких заходів:

а) запивати їх великою кількістю лужної мінеральної води;

б) запивати їх великою кількістю кислої мінеральної води;

в) вживати з натрію хлоридом;

г) вживати з триметопримом;

д) вживати з кислотою ацетилсаліциловою.

4. Визначте комбінований сульфаніламідний препарат, що діє бакте­рицидно та має широкий спектр протимікробної дії;

а) норфлоксацин;

б) сульфадиметоксин;

в) ко-тримоксазол;

г) фуразолідон;

д) сульфацил-натрій.

Ситуаційні задачі

1. Пацієнтові І., 34 роки, встановлено діагноз: «лакунарна ангіна». Одним з препаратів для комплексного лікування призначений суль­фадиметоксин. Дайте поради хворому щодо способу прийому препа­рату. Назвіть фармакологічну групу і можливі побічні ефекти пре­парату.

2. Пацієнтові призначено нітроксолін. Поясніть спосіб прийому пре­парату та можливі побічні ефекти.

3. *До аптеки надійшли синтетичні антибактеріальні препарати. На­ведіть класифікацію препаратів за хімічною будовою та проаналізуй­те їхнє застосування.

Бісептол

Кислота налідиксова

Кислота оксолінієва

Сульфален

Сульфадимезин

Сульфадиметоксин

Сульфазин

Сульфатон

Сульфацил-натрій

Фталазол

Ципрофлоксацин

4. ‘Пацієнтові призначено офлоксацин. Дайте поради щодо його вжи­вання та сумісності з іншими препаратами.

5. *Пацієнтові призначено фуразолідон у таблетках. Поясніть дію та спосіб застосування препарату.

6. *Перевірте рецептурні прописи.

Дорослому:

Rp.: Sulfapyridazini 0,5 D. t. d. N. 10 in tab.

S. Всередину no 1 таб. З рази на день Дитині 3 років:

Rp.: Aethazoli 0,5

D. t. d. N. 20 in tab.

S. Всередину no 1 таб. через 4 год

7. Випишіть у рецептах:

1. Сульфаніламідний препарат пролонгованої дії для лікування бронхіту.

2. Сульфаніламідний препарат для лікування кон’юнктивіту.

3. Похідний 8-оксихіноліну для лікування пієлонефриту.

4. Похідний нітрофурану для лікування лямбліозу.

5. Препарат групи фторхінолону для лікування сепсису.

Робота з рецептурником

*Занотуйте класифікацію сульфаніламідних препаратів та синтетич­них протимікробних засобів різної хімічної будови.

*У словник фармакологічних термінів внесіть: сульфаніламідні пре­парати; триметоприм; похідні 8-оксихіноліну; похідні нафтиридину; фторхінолони.

*3апишіть у словник клінічних термінів: пієлонефрит; пієліт; пієлоцистит; уретрит; вагініт; трахома; холангіт; холецистит; виразковий коліт; лямбліоз; трихомонадний кольпіт.

*Виконайте завдання з фармакотерапії (оформіть у вигляді таблиці) на препарати бісептол, сульфацил-натрію, фталазол, нітроксолін, фуразолідон, фурадонін, кислота налідіксова, офлоксацин, ципрофлоксацин.

*Занотуйте вищі і середньотерапевтичні дози препаратів для дорос­лих та дітей.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Матеріали для самоконтролю:

 1. Задания для самоконтроля
 2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
 3. Тесты для самоконтроля
 4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
 5. Тести та задачі для самоконтролю
 6. Вопросы для самоконтроля по дисциплине
 7. Тести та задачі для самоконтролю
 8. Тести та задачі для самоконтролю
 9. Тести та задачі для самоконтролю
 10. Тести та завдання для самоконтролю
 11. Тести та завдання для самоконтролю
 12. Тести та завдання для самоконтролю
 13. Тести та завдання для самоконтролю
 14. Тести та задачі для самоконтролю
 15. Тести та задачі для самоконтролю
 16. Тести та завдання для самоконтролю
 17. Тести та завдання для самоконтролю
 18. Тести та завдання для самоконтролю