Класифікація засобів, які пригнічують ЦНС

Нервова система регулює взаємодію органів та систем органів між собою, а також усього організму з навколишнім середовищем. Нервову систему поділяють на центральну та периферичну. До центральної нервової системи (ЦНС) належать головний та спин­ний мозок, а периферична складається з 12 черепних та 31 спин­номозкового нервів.

За морфологічною будовою ЦНС є сукупністю окремих нейро­нів, кількість яких у людини досягає 14 млрд. Зв’язок між нейро­нами здійснюється шляхом контакту між їхніми відростками один з одним або з тілами нервових клітин. Такі міжнейронні кон­такти називаються синапсами (sinapsis — зв’язок). Передача нер­вових імпульсів у синапсах нервової системи здійснюється за до­помогою хімічних переносників збудження — медіаторів, або трансмітерів (ацетилхолін, норадреналін, дофамін тощо).

У медичній практиці застосовують лікарські засоби, що зміню­ють, пригнічують або стимулюють передачу нервових імпульсів у синапсах. Вплив на синаптичну передачу нервових імпульсів при­зводить до змін функції ЦНС, унаслідок чого виникають різнома­нітні фармакологічні ефекти. Лікарські засоби класифікують за їхніми основними ефектами: засоби для наркозу, спирт етиловий, снодійні, протиепілептичні, протипаркінсонічні, анальгетичні, аналептики, психотропні.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Класифікація засобів, які пригнічують ЦНС:

 1. Сифилитическое нарушение ЦНС. Поражение ЦНС при туберкулезе. Клинические проявления.
 2. Роль експресивних засобів у спілкуванні дитини й дорослого
 3. Виробництво стерильних лікарських засобів
 4. Ферменти, які використовують у генній інженерії.
 5. Критерії психологічного відбору спеціалістів, які призначаються до бойового чергування
 6. Перелік документів, які необхідно мати посадовим особам підрозділу з проблем зміцнення військової дисципліни
 7. ЦНС
 8. Оппортунистические инфекции ЦНС
 9. Диспроприоцепция и патология ЦНС
 10. Связь кожи с ЦНС и внутр. органами
 11. Класифікація родини RHABDOVIRIDE
 12. Класифікація міжособистісних конфліктів
 13. Класифікація родини FLAVIVIRIDAE
 14. Физиология ЦНС
 15. Класифікація родини PARVOVIRIDAE
 16. СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТА НОМЕНКЛАТУРА ВІРУСІВ ХРЕБЕТНИХ.
 17. Семиотика важнейших синдромов и заболеваний ЦНС
 18. Опухоли центральной нервной системы (цнс), оболочек мозга, периферических нервов