Гормональні й антигормональні препарати

Гормональні й антигормональні препарати, що застосовують при злоякісних пухлинах. Для лікування пацієнтів з пухлинни­ми захворюваннями використовують:

— андрогени — тестостерону пропіонат, тестенат та ін.;

— естрогени — синестрол, фосфестрол, етинілестрадіол та ін.;

— кортикостероїди — преднізолон, дексаметазон, тріамцинолон.;

— антагоністи гормонів (тамоксифен флутамід).

Гормональні препарати відрізняються від цитостатичних засо­бів. Під їхнім впливом пухлинні клітини не гинуть, у них тільки гальмуються розмноження і здатність до диференціації. Андроге­ни застосовують для лікування хворих на рак молочної залози. Дія цих препаратів полягає у пригніченні продукції естрогенів. Ці естрогени застосовують у лікуванні хворих на рак передміху­рової залози. Терапію статевими гормонами поєднують з хірургіч­ним і променевими методами лікування.

Фосфестрол — виявляє протипухлинну активність при надхо­дженні в тканини, де він розщеплюється під дією фосфатази до диетилстильбестролу, який виявляє цитостатичну дію. Призна­чають хворим на рак передміхурової залози.

Побічні ефекти: нудота, блювання, погіршення загального ста­ну, явища фемінізації.

Гестагени (медроксипрогестерону ацетат та ін.) — признача­ють хворим на рак матки.

Глюкокортикоїди — застосовують у комплексній терапії го­стрих лейкозів у дітей, а також при лімфогранулематозі, хроніч­ному лімфолейкозі, лімфосаркомі.

Важливим напрямком є створення антагоністів гормонів та їх застосування.

Антиестрогенні засоби (тамоксифену цитрат) — зв’язуються з естрогенними рецепторами пухлин молочної залози й усувають стимулювальний вплив на їхній ріст ендогенних естрогенів. Ство­рені антиандрогенні засоби.

Флутамід (флуцинон) — гальмує транспорт і зв’язує дигідротестостерон в ядрах клітин органу. Це затримує ріст пухлини пе­редміхурової залози. Препарат призначають всередину, він добре всмоктується з травного каналу, метаболізується у печінці та ви­діляється нирками. Добре переноситься і зумовлює тривалу ремі­сію. При тривалому застосуванні можливі гінекомастія, біль у ді­лянці молочних залоз.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Гормональні й антигормональні препарати:

 1. ПРЕПАРАТЫ II ПОКОЛЕНИЯ
 2. Психотропные препараты
 3. Антигистаминные препараты
 4. ПРЕПАРАТЫ I ПОКОЛЕНИЯ
 5. «Противодиарейные» препараты
 6. ПРОЧИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
 7. Классификации антиаритмических препаратов
 8. Препараты класса IV
 9. Лекарственные и химические препараты
 10. Цитотоксичні препарати
 11. ИНСЕКТО-АКАРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
 12. Тесты антиаритмических препаратов
 13. ПРЕПАРАТЫ III ПОКОЛЕНИЯ
 14. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ОПИОИДНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ