Додаток 2. Наказ МОЗ України № 525 від 19.07.2008 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 525 від 17.09.2008

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

2 жовтня 2008 р.

за № 923/15614

Про внесення змін до наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 518 (518—2008—п) «Деякі питання обігу наркотич­них засобів і психотропних речовин* та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я Украї­ни у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Пункт 3 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360 (z0782—05, z0783—05, z0784—05) «Про затвер­дження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лі­карські засоби та вироби медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, об­ліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062 (далі — Наказ), виключити.

2. Пункти 4, 5, 6, 7 Наказу (z0782—05) вважати відповідно пунктами 3, 4, 5, 6.

3. У тексті Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення (z0782—05), Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призна­чення з аптек та їх структурних підрозділів (z0783—05) та Ін­струкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептур­них бланків та вимог-замовлень (z0784—05), затверджених Наказом, слова «та лікарського засобу трамадол (незалежно від його торговельної назви та лікарської форми (далі — трамадол))* та «та трамадол» в усіх відмінках виключити.

4. Затвердити Зміни до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення (z0782—05), затверджених Наказом, що додаються.

5. Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступ­ника Міністра В.Д. Юрченка.

Міністр

В.М. Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України 02.10.2008 № 525

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

2 жовтня 2008 р. за № 923/15614

Зміни

до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення (z0782—05)

1. У пункті 1.21. Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення (z0782—05) (далі — Правила) слова «та з метою досягнення міорелаксації» виключити.

2. Таблицю пункту 1.22 доповнити такими назвами лікарських засобів та гранично допустимими для відпуску кількостями засо­бу на один Рецепт:

Атропін та його солі порошок 0,01г
Тетракаїн порошок 1 г
Тригексифенідил 0,12 г
Атракурій 0,05 г
Векуроній 0,004 г
Піпекуроній 0,004 г
Рокуроній 0,05 г
Суксамутоній 0,1г
Буторфанол (морадол тощо) 0,008 г
Дифенгідрамін (димедрол) тверді форми 2,1 г
Зопіклон 0,015 г
Клонідин (клофелін) субстанція, рідкі форми 0,015 г
Метандієнон 0,05 г
Нандролон 0,05 г
Прометазин 0,5 г

3. Додаток 2 до Правил (z0782—05) викласти в такій редакції:

Додаток 2 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Найважливіші рецептурні скорочення

Скорочення латинською мовою Повне написання Переклад
1 2 3
аа ana по, порівну
ас. acid. acidum кислота
amp. ampula ампула
aq. aqua вода
aq. pur. aqua puriflcata очищена вода
but. butyrum масло (тверде)
comp. compositus (a, um) складний
D. Da, Detur, Dentur видай, нехай буде видано, нехай будуть видані
D.
S.
Da Signa, Detur Signatur видай, познач, нехай буде видано, позначено, видати,позначити
D. t. d. Da, (Dentur) tales doses видай (видати) таких доз
dil. dilutus розведений
div. in. p. aeq. divide in partes aequales розділи на рівні частини
extr. extractum екстракт, витяжка
f. fiat (fiant) нехай утвориться (утворяться)
gtt., gtts gutta, guttae крапля, краплі
hb. hebra трава
inf. infusum настій
in ampull. in ampullis в ампулах
in tab. in tabulettis в таблетках
linim. linimentum рідка мазь, лінімент

Скорочення латинською мовою Повне написання Переклад
liq. liquor рідина
М. pil. massa pilularum пілюльна маса
М. Misce, Misceatur змішай, нехай буде змішано, змішати
N. numero числом
ОІ. oleum олія
ріі. pilula пілюля
Р. aeq. partes aequeles рівні частини
pulv. pulvis порошок
q.s. quantum satis скільки потрібно, скільки необхідно
r., rad radix корінь
Rp. Recipe візьми
Rep. Repete, Repetatur повтори, нехай буде повторено
rhis. rhizoae кореневище
S. Signa, Signetur познач, нехай буде позначено
sem. semen насіння
simpl. simplex простий
sir. sirupus сироп
sol. solutio розчин
steril. aerilisa sterilisetur простерилізуй, нехай буде простерилізовано
supp. suppositorium свічка, супозиторій
tab. tabuletta таблетка
t-ra., tct. tincture настойка
ung. unguentum мазь
vitr. vitrum склянка
praecip. praecipitatus осаджений

4. У додатку 3 до Правил (z0782—05) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Отруйні речовини та сильнодіючі лікарські засоби (за між­народними непатентованими назвами):

атропін та його солі (порошок),

кетамін,

тетракаїн (порошок),

тригексифенідил,

атракурій,

векуроній,

піпекуроній,

рокуроній,

суксаметоній,

буторфанол (морадол тощо)

дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми),

метандієнон,

нандролон,

прометазин.»

5. У додатку 3 до Правил (z0782—05) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Комбіновані лікарські засоби (тверді форми), які містять трамадолу гідрохлорид, ефедрину гідрохлорид, псевдоефедрину гідрохлорид.»

Заступник голови Державної служби

лікарських засобів і виробів

медичного призначення К.Л. Косяченко

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Додаток 2. Наказ МОЗ України № 525 від 19.07.2008 р.:

 1. Додаток до розділу
 2. Додаток А
 3. Додатоки
 4. Додаток 1
 5. Додаток Б
 6. Закони України та нормативні акти з екології
 7. ЗМІНИ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
 8. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
 9. Додаток 1. СХЕМАТИЧНА БУДОВА ОКРЕМИХ ОРГАНІВ
 10. Основні напрями виховної роботи в Збройних силах України
 11. Інструкція з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу
 12. Інструкція про заходи з профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу
 13. Картка соціально-психічних якостей особистості воїна (Додаток)