Діагностичні засоби

Одним з універсальних методів діагностики захворювань є штучне контрастування, тобто виявлення найменших відхилень в організмі людини за допомогою спеціальних сполук, що не про­пускають рентгенівські промені.

Рентгеноконтрастні засоби — це низькомолекулярні сполуки різної хімічної будови, що відрізняються за спроможністю погли­нати рентгенівські промені від тканин тіла і тому дозволяють роз­дивитися анатомічні структури деяких органів і систем. Усі рент­геноконтрастні засоби поділяють на дві групи:

1) засоби, що пропускають рентгенівські промені;

2) засоби, що затримують їх.

До першої групи належать вуглеводу двоокис, азот, кисень та ін. Засоби другої групи поділяють на дві підгрупи: йодовмісні спо­луки і речовини, що не містять у своєму складі йоду. В медичній практиці широко застосовують йодовмісні речовини та йодовані рослинні олії.

Білігност — йодовмісний рентгеноконтрастний препарат, що застосовують для рентгенологічного дослідження жовчних протоків і жовчного міхура. Препарат вводять внутрішньовенно повільно. Доза на одне дослідження для дорослих становить 20 мл, дітям вводять з розрахунку 0,5-0,75 мл/кг. Через 20-25 хв можна одержати зображення жовчних протоків, а через 2,5 год — жовчного міхура.

Побічні ефекти: відчуття жару, нудота, блювання, тахікардія, сльозотеча, алергійні реакції, аритмія, фібриляція шлуночків серця, набряк легень та ін. Перед застосуванням препарату слід визначити індивідуальну чутливість пацієнта до йоду.

Йодоліпол — олійний контрастний препарат, що одержують шля­хом йодування. Застосовують під час рентгенологічного дослідження трахеї і бронхів (бронхографія), матки та маткових труб (метро- і сальпінгографія). Бронхографія протипоказана при загальному тяжкому стані хворого, а також при декомпенсації серцевої діяльності.

Індигокармін для ін’єкцій — порошок темно-синього кольору, розчинний у воді. Препарат має властивість швидко виділятися в незміненому вигляді із сечею і не порушує функцію нирок, тому його застосовують для дослідження видільної функції нирок і динамічної діяльності ниркових лоханок і сечоводів. Розчин індигокарміну можна також вводити в порожнини та нориці для виявлення пору­шень цілісності порожнини і визначення довжини норицевих ходів.

Протипухлинні (протибластомні) та діагностичні засоби

Назва Форма випуску Спосіб застосування Вищі дози та умови зберігання
Протибластомні засоби
Циклофосфан

(циклофосфа-

мід)

(Cyclophospha-

пит)

Стерильний по­рошок в ампулах або у герметично закритих флако­нах по 0,1 та 0,2 г, таблетки по 0,005 г Внутрішньовенно, внутрішньом’язово за схемою;

всередину по 0,1-0,2 г 2 рази на тиждень або по 0,05, 0,1 г 2 рази на день

Список А

У сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище ніж 10 *С

Тіофосфамід

(Thiophospha-

midum)

Порошок у гер­метично закри­тих флаконах по 0,01 г (10 мг) та 0,02 г (20 мг) Внутрішньовенно, внут­рішньом’язово, внутрішньоартеріально по 0,015 г через день. Перед введенням розчи­нити в 4-8 мл стерильної води для ін’єкцій Список А

У захищеному від світла місці

Мієлосан

(Myelosanum)

Таблетки по 0,002 г Всередину по 0,002 г 1-3 рази на день ВРД для дорос­лих — 0,006 г (6 мг), ВДЦ 0,01 г (10 мг) Список А У захищеному від світла місці

Продовження

Назва Форма випуску Спосіб застосування Вищі дози та умови зберігання
Меркаптопу-

рин

(Mercaptopu-

rinum)

Таблетки по 0,05 г Всередину по 0,002-0,0025 г/кг за добу Список А

У щільно закупореній тарі

Метотрексат

(Methotrexa-

turn)

Таблетки по 0,0025 г; поро­шок в ампулах по 0,1 і 0,005 г Всередину по 5-7,5 мг на день; внутрішньом’язово або внутрішньовенно по 0,005 г у формі розчину ВДД для дітей — 0,02 г на 1 м2 поверхні тіла

Список Б

При кімнатній температурі у захищеному від світла місці

Фторурацил

(Phthorura-

cylum)

5 % розчин в ампулах по 5 мл (50 мг/мл) Внутрішньовенно кра­пельно з розрахунку 0,5-1 г (0,012-0,015 г/кг) та 500 мл 5 % розчину глюкози протягом 3-4 год 1 раз на тиждень; внутрішньовенно струминно по 0,015 г/кг 1 раз на день Список А

У прохолодному, захищеному від світла місці

Колхамін

(Colchami-

num)

Таблетки по 0,001 г; 0,5 % мазь у банках з темного скла з притертими пробками по 25 г Всередину по 0,002-0,004 г 2-3 рази на день (через день) зовнішньо Список А

При кімнатній температурі

Вінбластин

(Розевін)

(Vinblastiпит)

Ампули, що міс­тять по 0,005 г (5 мг) сухого препарату.
Роз­чинник—0,9% розчин натрію хлориду (5 мл)
Внутрішньовенно струминно або краплин­но. Дози підбирають індивідуально Список А

У холодильнику

Вінкристин

(Vincristinum)

Порошок в ампулах по 0,00005 г (0,5 мг) Внутрішньовенно (з тижневою перервою) в дозі 0,00005-0,00015 г/кг У сухому, захи­щеному від світла місці при тем­пературі 2-5 *С
Брунеоміцин

(Bruneomy-

cinum)

Стерильний порошок у флаконах по 0,0005 г Внутрішньовенно повільно по 0,00015- 0,0002 г кожні 48-72 год. Дітям по 5-10 м/кг 2 рази на тиждень Список А

У захищеному від світла місці

Блеоміцин

(Віеотусі-

пит)

Порошок в ампу­лах по 0,015 г (15 мг) з розчин­ником (20 мл)

0,9 % розчину натрію хлориду

Внутрішньовенно або внутрішньом’язово по 15 мг через день або по 30 мг 2 рази на тиждень Список А
Фосфестрол

(Phosphoestro-

Іит)

6 % розчин в ампулах по 5 мл (60 мг/мл); таблетки по 0,1 г Внутрішньовенно (повільно) крапельно в 5 % розчині глюкози; всередину по 0,1 г 2-3 рази на тиждень Список Б

У захищеному від світла місці при кімнатній температурі

Флутамід

(Flutamidum)

Таблетки по 0,25 г Всередину по 0,25 г 3 рази на день Список Б

При кімнатній температурі

Діагностичні засоби
Барію сульфат (Barri sulfas) Порошок в упа­ковці по 100 г для рентгеноскопіч­ного дослідження Всередину У сухому місці
Йодоліпол

(Iodipolum)

Олійна рідина жовтого кольору в ампулах по 5, 10 та 20 мл При бронхоскопії через катетер 2-5 мл, поступо­во до 10-20 мл; у порож­нину матки 3-4 мл препарату У запаяних ампу­лах у прохолодно­му, захищеному від світла місці
Білігност

(Biligno8tum)

Розчин для ін’єкцій в ампу­лах по 20 мл Внутрішньовен­но (повільно). Доза для дорослих — 20 мл, дітям — з розрахунку 0,5-0,75 мл/кг У прохолодному, захищеному від світла місці
Індигокармін для ін'єкцій (Indigocarmiпит pro injectionibu8) 0,4 % розчин в ампулах по 5 мл (4 мг/мл) Внутрішньовенно (повільно) від 5 до 20 мл у порожнини та нориці (перед введенням підігріти до температури тіла) У захищеному від світла місці

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Діагностичні засоби:

 1. Діагностичні та лікувальні маніпуляції
 2. Противірусні засоби для лікування та профілактики ГРВЗ
 3. Методи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань
 4. Принципи лікування ГРВЗ
 5. Запобігання надходженню та нагромадженню радіонуклідів у продукції сільського господарства
 6. Етичний кодекс психолога-діагноста
 7. ДНК–зонди
 8. Препарати, що застосовуються для пригнічення імунної відповіді
 9. Морально-психологічне забезпечення оборони
 10. Методичні рекомендації

  . Принципи діагностики та лікування хворих На гострі респіраторні вірусні захворювання, 2009
 11. КВАЛІФІКОВАНА ПРОПАГАНДА ПСИХОЛОГІЇ