Алкілювальні засоби

Алкілювальні засоби — це препарати різноманітної хімічної будови, механізм дії яких пов’язаний з порушенням синтезу ДНК і різким пригніченням життєдіяльності пухлинних клітин. Здат­ність клітин до розмноження втрачається, особливо це стосується клітин, що швидко проліферують.

Ефективним препаратом є циклофосфан (ендоксан, циклофосфамід). Сам циклофосфан не виявляє цитотоксичної дії. Унаслідок хімічних перетворень у печінці з нього утворюються активні мета­боліти (фосфамід і акролеїн), які й справляють протипухлинний ефект. Препарат зумовлює ремісію при гемабластозах (зокрема, при лімфолейкозі). Призначають також хворим на рак молочної за­лози, матки, яєчника, пацієнтам з дрібноклітинним раком легені.

Побічні ефекти: нудота і блювання, алопеція, лейкопенія, ге­морагічний цистит.

Тіофосфамід (тіо-теф) виявляє цитостатичну дію і пригнічує розвиток злоякісної тканини. Призначають хворим на рак яєчни­ка, неоперабельний рак молочної залози, рак шийки матки з мета­стазами та з іншими пухлинами. Вводять внутрішньовенно, внутрішньом’язово, внутрішньоплеврально, внутрішньоочеревинно.

Побічні ефекти: агранулоцитоз з явищами геморагічного діа­тезу, анемія, нудота, блювання, анорексія.

Мієлосан застосовують при загостреннях хронічного мієлолей­козу. Препарат малотоксичний. Ремісія триває від декількох тиж­нів до декількох місяців.

Побічні ефекти: аменорея, тромбоцитопенія, іноді нудота, блю­вання, пронос.

<< | >>
Источник: Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник. 2013

Еще по теме Алкілювальні засоби:

 1. Противірусні засоби для лікування та профілактики ГРВЗ
 2. Методи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань
 3. Принципи лікування ГРВЗ
 4. Запобігання надходженню та нагромадженню радіонуклідів у продукції сільського господарства
 5. Препарати, що застосовуються для пригнічення імунної відповіді
 6. Морально-психологічне забезпечення оборони
 7. Методичні рекомендації

  . Принципи діагностики та лікування хворих На гострі респіраторні вірусні захворювання, 2009
 8. КВАЛІФІКОВАНА ПРОПАГАНДА ПСИХОЛОГІЇ
 9. Нековаль I.B.. Фармакологія: підручник, 2013
 10. Лікування ангін
 11. Визначення, зміст та основні напрямки морально-психологічного забезпечення бойового чергування
 12. Методи теоретичного психологічного дослідження
 13. Розвиток мислення у немовлячому віці
 14. Основні напрями психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій